Tittel: Bryllup
Url: https://www.halden.kommune.no/byen_og_kommunen/bryllup/Sider/default.aspx
Bryllup

Bryllup

  Endret:22.04.2020 15:42

Bryllup (Foto Pixabay-Pexels).jpg

Ønsker du å gifte deg borgerlig i Halden, er det Halden kommune som organiserer dette. Stortinget flyttet ansvaret for borgerlige vigsler fra domstolene til kommunene fra og med 1. januar 2018. På denne siden finner du praktisk informasjon om hvordan du kan gifte deg borgerlig i Halden. 


Hvor kan vi gifte oss?

Kommunens faste sted for vielser er

 • Halden rådhus i Storgata 8.
  Inngang fra gågata nærmest Wiels plass.

Når kan vi gifte oss?

Kommunens faste tider for kommunale borgerlige vigsler er i vanlige arbeidsuker:

 • Onsdager kl. 12.00-14.00
 • Fredager  kl. 12.00-14.00
 • Borgerlig vielse tilbys ikke på helligdager (røde dager), julaften, nyttårsaften, påskeaften, pinseaften, 1. og 17. mai.

Ønsker dere andre løsninger? 

Etter nærmere avtale mellom kommunens vigslere og brudefolkene kan kommunal vigsel utføres på andre steder og til andre tider om det passer for vigsleren. Vi gjør oppmerksom på at brudeparet da må betale et gebyr for de merkostnader et slikt ønske medfører. Se prisliste lenger ned.


Hva koster det? 

Det er gratis å gifte seg borgerlig i Halden hvis minst en av brudefolkene er bosatt i Halden og man velger standard løsning.

Hvis ingen av brudefolkene er bosatt i Halden, eller om man velger andre løsninger enn kommunens standardløsning, så koster det noe ekstra å gifte seg i Halden. I slike tilfeller vil det tas et gebyr som skal dekke ekstrakostnader kommunen har ved å gjennomføre vielsen. Følgende priser gjelder fra april 2020:

 • Utenbys boende par som vil gifte seg i Halden og velger standard løsning: Gebyr 2000 kroner 
 • Vielse på lørdag, i juli måned eller i skolenes høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie: Gebyr 3000 kroner
 • Vielse utenfor kommunens faste tider og steder forøvrig: Gebyr 2.000 kroner. 
 • Max gebyr 4000 kroner. Eks. Et utenbys brudepar som ønsker å gifte seg på et spesielt sted eller en annen tid, må dermed beregne en kostnad på inntil 4.000 kroner. 


Hvem kan vie oss?

Ekteskapsloven gir ordfører og varaordfører myndighet til å utføre vigselsseremonien. Det er:

 •  Anne-Kari Holm, ordfører
 • Linn Laupsa, varaordfører
I tillegg har Halden kommunestyre vedtatt at følgende personer er kommunale vigslere:

 • Stine Børstad
 • Maria Hanto
 • Henrik Diskerud Meyer
 • Sven Stranger
 • Caroline Stalder Hansen
 • Kristian Marhaug
 • Inger Olsen
 • Toril Bjerkeli
 • Sverre Stang


Hva må vi gjøre for å gifte oss borgerlig i Halden? 


1. Kontakt Skatteetaten for kontroll

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Dere kan søke om prøving av ekteskap digitalt.

Det betyr at dere logger dere inn på skatteetaten.no og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.
 
Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider. 

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende videre fra Altinn i en e-post til vigsler, eller skrive ut og levere en kopi til vigsler på Halden rådhus. 

2. Bestill tid og sted

Tidspunkt og sted for vigsel avtales med Halden kommunes servicesenter minimum fire uker før planlagt bryllupsdag. Halden kommune tar forbehold om tilgjengelighet på ønsket tidsrom:

 • Telefon: 69174500 
 • Epost: postmottak@halden.kommune.no  
 • Postadresse: Halden kommune, Servicesenteret, Postb. 150, 1751 Halden
 • Besøksadresse: Servicesenter, Halden rådhus, Storgt. 8.

3. Prøvingsattest til Halden kommune

Brudeparet må sørge for at Halden kommune mottar prøvingsattest fra Skatteetaten senest en uke før vielsen. Det er en forutsetning for å kunne gjennomføre en vielse.

 • Vi ber dere snarest sende prøvingsattesten videre fra Altinn i en e-post til Halden kommune. 
 • Det er også mulig å skrive den ut fra Altinn og levere den til Halden kommunes servicesenter senest en uke før vielsen. 
 • Hvis dere mottar prøvingsattesten i posten privat, må den snarest videresendes i original til Halden kommune.

4. På selve dagen

 • På selve dagen for bryllupet må dere ha med gyldig legitimasjon med bilde som må fremvises for vigsleren før bryllupsseremonien. Pass, førerkort og bankkort med foto er godkjent legitimasjon. 
 • Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Brudeparet er ansvarlig for at to vitner er på plass, hvis ikke annet er avtalt med vigsler på forhånd.
 • Når vigsler har erklært dere som ektefolk, må dere, forloverne samt vigsleren underskrive vigselsprotokollen.
 • Vigsler skal sende papirer til Skatteetaten innen 3 dager etter at ekteskapet er inngått.

5. Etter vielsen

 • Noen dager etter vielsen vil du som har giftet deg motta en digital bekreftelse i din innboks i Altinn på registrering av inngått ekteskap. Dersom du ikke er digital bruker, får du bekreftelsen i posten. Dersom du som nygift likevel ønsker å få utstedt en vigselsattest på papir, vil det fortsatt være mulig å bestille en vigselsattest fra Skatteetatens nettsider

​Hvordan foregår seremonien?

 • Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn.
 • Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Det er brudeparets ansvar å sørge for at to vitner er tilstede.
 • Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. På noen steder kan vigselen også foregå på tysk eller fransk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.
 • Seremonien varer i 10-15 minutter. En kommunal vigsler står for vigselen.
 • Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Selve vigselen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk.
 • Til slutt undertegnes vigselsprotokollen av dere, vitnene og vigsleren. 
 • Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.
 • Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd til vigsleren før seremonien starter. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk. Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles.
 • Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Dette må avtales på forhånd med vigsleren.
 • Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsleren.
Kilde: Domstol.no


​Vil du gifte deg i utlandet? 

​I den første versjonen av Skatteetatens digitale løsning for prøving av ekteskap, håndteres kun prøving av ekteskap etter norsk rett. Det betyr følgende for de av dere som planlegger bryllup i utlandet: 

1. Ønsker dere å gifte dere på norsk ambassade eller sjømannskirke i utlandet?

Da gifter dere dere fremdeles etter norsk rett, og kan benytte vår digitale løsning for prøving av ekteskap. Dere går frem på samme måte som når dere gifter dere i Norge. Oppfyller dere kravene for å inngå ekteskap, mottar dere også her en prøvingsattest digitalt. Denne må dere videresende, eller skrive ut og ta med dere, sammen med passet, til ambassaden eller sjømannskirken dere skal gifte dere i. 

2. Ønsker å gifte dere etter utenlandsk rett?

Hvis dere planlegger å gifte dere etter utenlandsk rett i 2018, og ønsker å prøve ekteskapsvilkårene dine i sommer, så kan dere dessverre ikke bruke vår nye innloggingstjeneste, men må søke på ordinær måte på papir. Vi venter at også denne tjenestene vil bli tilgjengelig digitalt i løpet av høsten 2018. 


Halden kommune ønsker dere til lykke med dagen og fremtiden! 

 

 Kontakt

 

 Skjema

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 01.11.2017 15:51
Du er her: Hjem > Byen og kommunen > Bryllup