Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Bli flyktningvenn

Lisa Gustavsen Endret:05.04.2016 09:26

​NAV Halden ved PROSJEKT RASKERE BOSETTING, starter opp tiltaket: BLI FLYKTNINGVENN, for å integrere og inkludere flyktninger som bosettes i Halden inn i lokalsamfunnet vårt.

Flyktningvenn.jpgHar du lyst til å bli FLYKTNINGVENN? Grip muligheten til å knytte nye kontakter, få ny kunnskap – og samtidig gjøre en viktig innsats!

Integrering skjer i møte mellom mennesker
Å få innpass i et nytt samfunn krever at man snakker norsk, og at man har kunnskap om de kulturelle og sosiale koder som gjelder. Slik kunnskap kan ikke bare formidles gjennom ordinær skoleundervisning. Sosial kontakt er også avgjørende. Å omgi seg med et godt fungerende sosialt nettverk har stor betydning når det gjelder menneskers selvfølelse, selvbilde og identitet.

Vår målsetting er at tilbudet om FLYKTNINGVENN, skal bygge nettverk for den enkelte flyktning. Sosiale kontakter bidrar til at den nyankomne flyktningen får samfunnsinformasjon på en helt ny måte og deltar mer aktivt i eget lokalmiljø. Samtidig skapes det en naturlig arena for å praktisere språket. Det å ha kjente, og være en del av et sosialt nettverk kan bidra til at flyktningene får innpass på arbeidsmarkedet.

Organisering
PROSJEKT RASKERE BOSETTING, gjennom frivillige arbeid, setter flyktningen og FLYKTNINGVENNEN i kontakt med hverandre. Dere møtes etterhvert på egenhånd, og bestemmer i fellesskap hva dere skal gjøre, hvor dere skal møtes og når dere skal møtes.
Aktiviteter kan være alt fra det å gå på kafe, gå tur, drive med idrett, hobbyvirksomhet, lage mat sammen, dele erfaringer fra arbeidslivet osv. Dere møtes som likeverdige og utveksler kunnskap og erfaring.

Meld deg som FLYKTNINGVENN!
For å melde interesse om det å være FLYKTNINGVENN. Ta kontakt med:
Rolf Karlsen. Koordinator Frivillig Arbeid.
Tlf: 458 749 52
Epost: rolf.karlsen@halden.kommune.no

Vi vil gjennomføre samtaler med aktuelle FLYKTNINGEVENNER, etter hvert som dere melder dere som interesserte, før dere starter opp med dette viktige samarbeidet.

Opprettet: 05.04.2016 09:20

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar