Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Flyktningsituasjonen

Lisa Gustavsen Endret:26.07.2017 11:03 Emneord (los) Byen og kommunen

Hvis du har en bolig du ønsker å leie ut til flyktninger (nå eller senere), ta kontakt med Karin Oraug på NAV i Halden, mailadresse: karin.oraug@nav.no


Husrom og innsamling til asylsøkere
1.    Flere har kontaktet kommunen med tilbud om husrom til nyankomne asylsøkere.  Det er staten som
       har ansvar for opprettelse av asylmottak.  Halden kommune har så langt ikke mottatt noen
       henvendelse fra staten om å etablere asylmottak.  Asylsøkere har ikke rett til økonomisk hjelp fra
       staten hvis de bosetter seg utenfor asylmottak. Derfor bør de bo i asylmottak til de får opphold og en
      bosettingskommune. Har du en bolig å leie ut? Les mer nederst i artikkelen.
2.    Når det gjelder innsamlinger, så har kommunen ikke kapasitet til å håndtere store mengder
       innsamlede klær og annet utstyr. Hvis du ønsker kontakt med et asylmottak, se UDIs oversikt.
       http://www.udi.no/asylmottak/adresser-til-asylmottakene/

Vedtak om bosetting
Kommunestyret vedtok 18.06. 2015 at Halden skal ta imot 48 flyktninger  i 2015 og 40 i 2016. Det er en stor økning fra tidligere år.  Ut fra hvordan flyktningsituasjonen har utviklet seg siden mai, vil kommunestyret behandle en ny anmodning om bosetting av flyktninger for 2016 senere i høst.

Hvordan jobber Halden kommune med flyktninger?
Halden kommune bosetter flyktninger som har fått oppholdstillatelse, etter avtale med IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Voksne flyktninger og deres familier blir tatt hånd om og veiledet de første årene de bor i kommunen.  Enslige, mindreårige flyktninger blir bosatt i bofellesskap med døgnbemanning.
Når flyktningene vi bosetter kommer, har de som regel bodd en stund på mottak i Norge.  Noen kommer direkte fra flyktningleirer, men reisen er da planlagt, og de blir møtt av kommunens flyktningkonsulenter på flyplassen og brakt til en bolig som stilles til deres disposisjon. 

Det blir sørget for flyktningenes livsopphold den første tiden, mens de deltar i norskopplæring og obligatorisk introduksjonsprogram.  Deretter er det viktig at de kommer seg i arbeid eller ordinær utdanning.  Det er mye som skal læres av språk og norsk kultur og arbeidsliv før man kommer dit.

Kommunens mest sentrale flyktningarbeid er samlet i Nav og i kommunalavdeling undervisning, oppvekst, kultur og mangfold. Vi arbeider daglig med bosetting, med grunnleggende introduksjonsprogram for voksne flyktninger og med omsorgstiltak for enslige mindreårige. Nyankomne flyktningbarn i grunnskolealder får norskopplæring i mottaksklasse på Os skole, før de flyttes over til nærskolen sin.
 
Hvordan kan du hjelpe flyktninger i Halden?
Vi snakker om langsiktig integreringsarbeid.  Folk i nærmiljøet som ønsker å bidra, kan spille en stor rolle i integrering av flyktninger som er bosatt i Halden.  Det være seg om du er nabo, forelder i klassen, utleier, arbeidsgiver, trener, medelev eller pensjonist.
Det vi mest av alt trenger for å kunne hjelpe våre flyktninger, er hjelp til å inkludere dem i Halden-samfunnet. Det er flere måter å gjøre det på.

Vennskapsfamilier
Våre flyktninger, både enslige voksne, og familier, trenger vennskapsfamilier og enkeltpersoner som kan tilby vennskap. De kan trenge hjelp til hverdagslige ting som leksehjelp eller bare det å bli kjent med andre i Halden.

Det er viktig å si at kommunen i årevis gjennom Frivilligsentralen har samarbeidet med frivillige om integreringstiltak.  Av faste, pågående tiltak, dreier seg blant annet om:
•    leksehjelp til barn, unge og voksne
•    Internasjonal kvinnegruppe
•    Samtalekafé for deltakerne på norskkurs /introduksjonsprogram
•    Frivilligsentralen er en pådriver for nye tiltak

 Mange spør «Hva trenger dere?»

 Dette er noe av det vi trenger på lang sikt:
•    Boliger; hus, leiligheter og hybler som flyktninger kan leie (ikke korttidskontrakter)
•    Språkpraksisplasser, arbeidspraksisplasser, arbeid (til voksne)
•    Ekstrajobber (til skoleungdom og voksne i introduksjonsprogram)
•    Noen som flyktningene kan bli kjent med og praktisere det norske språket med, gjennom
      samtaler, turer og andre aktiviteter
•    Samarbeid for å skape flere naturlige møteplasser for nye og gamle haldensere
•    Deltakelse i de etablerte integreringstiltakene i listen ovenfor.

Boliger en er flaskehals i bosettingsarbeidet.  Hvis du har en bolig du ønsker å leie ut til flyktninger (nå eller senere), ta kontakt med Karin Oraug, karin.oraug@nav.no
 
Hva er forskjellen på en asylsøker og en flyktning?
•    Asylsøker: En person som har søkt om oppholdstillatelse med bakgrunn i FNs flyktningkonvensjon,
     men som ikke har fått svar på sin søknad.
•    Flyktning: En person som har fått oppholdstillatelse med bakgrunn i FNs flyktningkonvensjon.
Opprettet: 06.11.2015 10:56

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar