Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Arbeidsgiveravgift

Espen Kraft Endret:23.12.2015 06:48
linje_bla
For hver oppgjørsperiode for skattetrekk (termin) skal arbeidsgiver av eget tiltak beregne den arbeidsgiveravgift som han plikter å svare og innbetale avgiften til kemnerkontoret (skatteoppkreveren), jf. folketrygdloven § 24-3 første ledd. Se også forskrift 2. desember 1997 nr. 1385 om beregning og fastsetting mv. av arbeidsgiveravgift til folketrygden.
Om innsending av terminoppgaver og oppgjør, se Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - oppgaver og betaling
Skattedirektoratet utgir brosjyrer som omhandler visse grupper hvor det er begrensninger i forhold til hovedreglene om arbeidsgiveravgift. Se Brosjyrer og skjemaer
 
Arbeidsgiverbegrepet
Enhver som har noen ansatt i sin tjeneste plikter å svare arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse som utbetales til de ansatte og som skal innberettes. Det samme gjelder den som engasjerer noen til å utføre et oppdrag, når oppdraget ikke er et ledd i selvstendig næringsvirksomhet for oppdragstaker.
Skattefrie institusjoner, foreninger, milde stiftelser, offentlige etater, private personer mv. skal svare arbeidsgiveravgift når de er arbeids- eller oppdragsgiver. Enkelte unntak finnes, se Avgiftsgrunnlaget.
 
Definisjon av arbeidsgiver
Arbeidsgiver defineres slik i skattebetalingsloven § 4-1 (1) bokstav c:
Den som selv eller ved fullmektig utbetaler lønn eller annen godtgjørelse eller ytelse som det skal foretas forskuddstrekk eller utleggstrekk i.
 
Definisjon av arbeidstaker
Arbeidstaker er enhver som arbeider i annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse.
 
 
Les mer om:
 
Opprettet: 19.11.2010 13:28

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar