Tittel: Betaling og renter
Url: https://www.halden.kommune.no/byen_og_kommunen/skatterogavgifter/arbeidsgiver/Sider/Betaling-og-renter.aspx
Betaling og renter

Betaling og renter

Espen Kraft Endret:23.12.2015 06:51
Betaling

Benytt tilsendt betalingskort med korrekt skatteart, termin og år ved betaling av forskuddsskatt eller restskatt. Husk at det alltid må benyttes KID-nummer ved betaling. KID-nummeret som er påført betalingskortet er generert ut fra hvilken skatteart (arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk, etterskuddsskatt mv.) betalingen gjelder. Man må derfor ikke innbetale flere skattearter på samme KID-nummer. KID-nummer for betaling av selskapsskatt kan du generere her.

 

Dersom tilsendte betalingskort ikke benyttes, husk alltid å fylle ut
  • organisasjonsnummer
  • skatteart
  • inntektsår
  • termin
Betaling skal skje til Halden kemnerkontors bankkonto for skatt: 6345 06 01014
Betaling kan skje over bank eller ved kontant betaling til kemnerkontoret (henvendelse i kasse/ekspedisjon i Tordenskjoldsgate 4).
 
Forsinkelsesrenter 
Ved forsinket betaling av etterskuddsskatt påløper det  forsinkelsesrenter.
Fra 1. juli 2010 er forsinkelsesrenten 9,00 % p.a. (per år)
Oversikt over forsinkelsesrentesats for etterskuddsskatt:
 
FRA
TIL
RENTESATS
01.07.10
31.12.10
9,00 % p.a.
01.01.10
30.06.10
8,75 % p.a.
01.07.09
31.12.09
8,25 % p.a.
01.01.09
30.06.09
10,00 % p.a.
01.07.08
31.12.08
12,75 % p.a.
01.01.08
30.06.08
12,25 % p.a.
01.07.07
31.12.07
11,50 % p.a.
01.01.07
30.06.07
10,50 % p.a.
01.07.06
31.12.06
9,75 % p.a.
01.01.06
30.06.06
9,25 % p.a.
01.07.05
31.12.05
9,00 % p.a
01.01.05
30.06.05
8,75 % p.a.
01.07.04
31.12.04
8,75 % p.a.
01.01.04
30.06.04
9,25 % p.a.
01.09.94
31.12.03
12,00 % p.a.
 
Rentetillegg for upersonlige skattytere
Når ligningen er foretatt og utlignet skatt er større enn utskrevet forskuddsskatt blir det en restskatt. For restskatt beregnes rentetillegg. Rentetillegget er p.t. 2,4 % og forfaller til betaling sammen med restskatten.
Skattebetalingsloven § 11-5 og skattebetalingsforskriften § 11-5.
 
Rentegodtgjørelse for upersonlige skattytere
Er den innbetalte forskuddsskatten større enn utlignet skatt, har den skattepliktige krav på rentegodtgjørelse. Dette gjelder også tillegg betalt innen 31. mai i ligningsåret. Det beregnes p.t. 1,8 % rentegodtgjørelse av differansen mellom innbetalt forskuddsskatt og utlignet skatt.  
Skattebetalingsloven § 11-5 og skattebetalingsforskriften § 11-5.
Opprettet: 25.11.2010 13:47
Du er her: Hjem > Byen og kommunen > Skatter og avgifter > Arbeidsgiver > Betaling og renter