Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Enhetsregisteret

Espen Kraft Endret:23.12.2015 06:53
linje_bla
Det foreligger en generell registreringsplikt i Enhetsregisteret for bl.a. juridiske personer og enkeltpersonforetak. Plikten til registrering utløses når virksomheten skal registreres i et tilknyttet register, jf. lov av 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret (enhetsregisterloven).
Tilknyttede register er følgende:
  • Arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver/arbeidstakerregisteret
  • Foretaksregisteret
  • Stiftelsesregisteret
  • Merverdiavgiftsmantallet
  • Statistisk sentralbyrås Bedrifts-/foretaksregister
  • Skattedirektoratets register over etterskuddspliktige skattytere
Registrering i Enhetsregisteret skal foretas senest samtidig med registrering i et tilknyttet register, og skjer ved at nærmere bestemte opplysninger meldes direkte til Enhetsregisteret eller til tilknyttet register på fastsatt fellesblankett, Samordnet registermelding, som kan lastes ned fra Brønnøysundregistrene ved å klikke her.
Registreringspliktige som allerede er registrert i et tilknyttet register, behøver ikke å foreta noen egen innmelding i Enhetsregisteret. Endringer må imidlertid meldes på samme måte som ved først gangs registrering.
Alle registrerte i Enhetsregisteret får tildelt et organisasjonsnummer som skal stå på den registrertes hjemmesider på Internett, brev og forretningsdokumenter, jf. § 23 i enhetsregisterloven. Med forretningsdokumenter menes fakturaer, ordresedler, kreditnotaer, regninger  og andre dokumenter som representerer den registrerte utad, men ikke konvolutter, reklamemateriell og visittkort. Enheter som er registrert i merverdiavgiftsmantallet skal på salgsdokumenter føye til MVA etter organisasjonsnummeret.
For nærmere informasjon ta kontakt med Brønnøysundregistrene.
Opprettet: 25.11.2010 10:15

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar