Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forenklet-oppgjørsordning

Espen Kraft Endret:23.12.2015 06:54
Private arbeidsgivere
Når du som privatperson lar andre personer utføre oppdrag for deg, er du i realiteten en arbeidsgiver. Dette medfører en del plikter vedrørende forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, innberetning og oppgjør. Det er i en del tilfeller blitt mye enklere å oppfylle sine plikter som privat arbeidsgiver ved hjelp av forenklede regler og en samleblankett (RF-1049).
Du kan bestille informasjon og oppgjørsskjemaer for private arbeidsgivere her.
 
Veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon
En organisasjon som er arbeidsgiver har plikter vedrørende forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, innberetning og oppgjør. Frivillige organisasjoner som kommer inn under reglene for fritak for plikten til å svare arbeidsgiveravgift kan benytte en forenklet oppgjørsblankett (RF-1062) ved lønnsutbetalinger. Dette innebærer særregler i forhold til enkelte plikter som påhviler organisasjonen som arbeidsgiver. Dette gjelder blant annet reglene om melding til arbeidstakerregisteret, plikten til å oppbevare og innbetale skattetrekk og innsendelse av årlig lønns- og trekkoppgave. Selv om vilkårene for å benytte den forenklede ordningen er oppfylt, er ordningen frivillig.
Utfyllende informasjon om organisasjoner finner du på skatteetatens internettsider.
Opprettet: 19.11.2010 14:28

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar