Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Espen Kraft Endret:18.11.2016 08:43
Arbeidsgivere med kontorkommune Halden skal levere Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskudds-trekk og betale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift til Halden kemnerkontor.
 
 
Termin  Periode Oppgaver og betaling*
1 - 11  januar- februar 15.03.13
2 - 11  mars - april  15.05.13
3 - 11  mai - juni  15.07.13
4 - 11  juli - august  16.09.13
5 - 11  september - oktober  15.11.13
6 - 11  november - desember  15.01.14
 
 * Ved forfall på lør-, søn- eller helligdag blir forfallsdagen første virkedag etter
 
Terminoppgaven skal inneholde kommunevis spesifikasjon av forskuddstrekket og arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget i de to forutgående måneder.
Beløpene skal alltid innberettes i hele kroner (komma og ører skal ikke benyttes).
Terminoppgaven skal sendes selv om det ikke er foretatt forskuddstrekk i terminen (0-oppgave). Skatteoppkreveren (kemnerkontoret) kan frita den enkelte arbeidsgiver for å sende 0-oppgave.
Er samlet avgift i en termin kr 100 eller mindre pliktes den ikke innbetalt, men arbeidsgiver skal sende oppgave over beregningen.
OBS! Oppgaven skal sendes til samme skatteoppkrever hele året selv om arbeidsgiver flytter til en annen kommune i løpet av trekkåret.
 
Levering av terminoppgaver
Har du spørsmål om levering av terminoppgaver? Ring 69 17 45 67.
 
Innrapportering via Altinn
Alle arbeidsgivere som har mulighet for bruk av internett, oppfordres til å levere terminoppgaven elektronisk via Altinn. De fleste lønnssystemene kan avlevere oppgaver direkte mot Altinn, det vil si at arbeidsgiver eller regnskapsfører kan overføre terminoppgaven fra sitt lønnssystem. Arbeidsgivere som ikke benytter et slikt lønnssystem, kan registrere terminoppgaven direkte på www.altinn.no
Altinn.pngFor å ta i bruk Altinn trenger du en personlig pin-kode. Du benytter PIN-koder fra MinID som du skal ha mottatt i brev fra Skatteetaten. Pin-koder kan også bestilles via www.altinn.no. Du vil da få koden tilsendt per post til adressen hvor du er folkeregistrert i løpet av 2-3 dager.
Ved første gangs pålogging bør du legge inn et selvvalgt passord som ved senere pålogging kan benyttes i stedet for engangskodene. Du bør også legge inn ditt mobilnummer og en e-postadresse.
For mer informasjon eller bistand til å ta i bruk Altinn:
 
Trenger du hjelp til innlogging, navigering, delegering eller annet knyttet til bruk av Altinn kan du kontakte Altinn brukerservice på:
 
Innrapportering via Halden kemnerkontor
Arbeidsgivere hjemmehørende i Halden kan også innrapportere via Halden kemnerkontor. Arbeidsgivere som har et lønnssystem som genererer terminoppgaven og lagrer informasjonen som en datafil (record), skal levere oppgaven maskinelt. Recordbeskrivelse kan lastes ned fra Skatteetatens nettsider.
 
Manuelle oppgaver
Arbeidsgivere som ikke har mulighet til å levere terminoppgaven via Altinn eller som vedlegg til e-post , skal sende manuell (papir)oppgave (Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk RF-1037).  Du får tilsendt terminoppgaver ved å sende e-post til kemnerkontoret@halden.kommune.no
 
Rf-1037_.jpg


Manuelle oppgaver sendes:
Halden kemnerkontor
Postboks 150
1751 Halden
 
 
Betaling
Betaling skal skje til Halden kemnerkontors bankkonto for skatt: 6345.06.01014.
Betaling kan skje over bank eller ved kontant betaling til Halden kemnerkontor (henvendelse i kasse/ekspedisjon i Tordenskjoldsgate 4).
Husk å benytte de særskilt tilsendte betalingsblankettene. Betalingsblanketten inneholder et KID-nummer (nede på venstre side) med opplysninger om betaler, skatteart, termin og inntektsår. Det er derfor viktig at korrekt betalingsblankett benyttes.
OBS! Det må alltid benyttes KID ved elektronisk betaling.
Gjelder betalingen flere terminer og/eller flere skattearter, må det benyttes et betalingskort/KID-nummer for hver skatteart og for hver termin. Rettelser må ikke forekomme på de optisk lesbare betalingsblankettene, da disse leses elektronisk fra de forhåndsutfylte feltene.
Betalingskorforskuddstrekk_jpg.jpg

 
 
Ønsker du å få tilsendt betalingskort?
Kontakt oss på telefon 69 17 45 67.
Dersom tilsendte betalingskort ikke benyttes,
husk alltid å fylle ut
  • organisasjonsnummer
  • skatteart
  • inntektsår
  • termin
 
 KID-nummer for betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk: KID 
 
Les mer om:

​ 

  

  

 

Opprettet: 18.11.2010 14:54

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar