Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Frister

Espen Kraft Endret:23.12.2015 06:56

Lønnsinnberetningen for 2014

Lønns- og trekkoppgave 2014 
I januar 2015 skal alle arbeidsgivere levere lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave/følgeskriv for lønn og andre ytelser som er utbetalt i 2014.
 
Fra 1. januar 2015 innføres en ny felles rapporteringsordning for ansettelses- og inntektsopplysninger fra arbeidsgivere og andre opplysningspliktige. A-meldingen erstatter terminoppgaven, lønns- og trekkoppgaven, årsoppgaven for arbeidsgiveravgift, oppgave til lønnsstatistikk og melding til Aa-registeret.
A-ordningen gjelder for lønn, ytelser mv. du utbetaler fra 1. januar 2015. Hvis du senere skal endre opplysninger for inntektsåret 2014 eller tidligere år, må du rapportere dette via terminoppgave, lønns- og trekkoppgave og årsoppgave. Du kan ikke rapportere dette via a-meldingen.


Lønnsinnberetningen for 2014

Ved utfylling og innlevering av lønns- og trekkoppgaver for 2014 skal Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver legges til grunn. Mer informasjon om utfylling av lønns- og trekkoppgaver mv. finner du i heftet Lønns-ABC 2014 (pdf).
Altinn
Fra 17. desember kan lønns- og trekkoppgaver for 2014 leveres via Altinn (gjelder både levering via fagsystem og registrering direkte i Altinn-portalen). For innsending av lønns- og trekkoppgaver via fagsystem/lønnssystem, kontakt din lønnsprogramleverandør. Kvittering/feilliste og årsoppgaver blir sendt ut fra ca. 20. januar
Maskinlesbart medium
Arbeidsgivere som leverer lønns- og trekkoppgaver på CD, DVD eller diskett må sørge for at opplysningene er i samsvar med recordbeskrivelsen fastsatt av Skattedirektoratet. For informasjon om innsending av lønns- og trekkoppgaver på maskinlesbart medium, se Lønnsinnberetning på maskinlesbart medium.
Manuelle (papir)oppgaver - blanketter
Skatteetaten printer og distribuerer ikke lenger papirblanketter på lønnsområdet. Blanketter til bruk ved lønnsinnberetningen for 2014 kan derfor ikke bestilles eller hentes hos skatteoppkrever.
Pressfalsutgaven av lønns- og trekkoppgaven (RF-1026) kan du bestille hos leverandør.

Lønns- og trekkoppgave til skattyter
Skattyter skal innen 1. februar 2015 ha kopi av innsendt lønns- og trekkoppgave.
Forenklet innberetningsordning
Arbeidsgivere som benytter skjema RF-1049 ”Oppgjørsblankett for private arbeidsgivere” eller skjema RF-1062 ”Oppgjørsblankett for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon”, benytter forenklet innberetningsordning og skal derfor ikke levere vanlig lønns- og trekkoppgave.
 
Frister og adresser ved lønnsinnberetningen for 2014
 
 
Leveringsmåte 1: Altinn
Lønns- og trekkoppgaver
Frist:
Innen 31. januar 2015
Adresse:
Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/
Følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver
 
Årsoppgave/følgeskriv fylles ut automatisk av Skattedirektoratet så langt det lar seg gjøre på bakgrunn av innsendt informasjon. Noen tilleggs­opplysninger må registreres. Ved levering via Altinn skal altså Årsoppgave/følgeskriv ikke leveres på papir.
 
 
 
Leveringsmåte 2: CD, DVD eller diskett
Lønns- og trekkoppgaver
(maskinlesbare)
Frist:
Innen 31. januar 2015
Adresse:
Skattedirektoratet
Grunnlagsdata - Innhenting
Postboks 6551 Etterstad, 0606 Oslo
Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/
Følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver
(på papir)
Frist:
Innen 31. januar 2015 dersom kvittering for innleste lønns- og trekkoppgaver er mottatt fra Skattedirektoratet innen fristens utløp. Dersom kvitteringen kommer etter fristen, skal skjemaet leveres senest dagen etter at kvitteringen er mottatt.
Adresse:
Halden kemnerkontor

Postboks 150 - 1751 Halden
 
 
 
Leveringsmåte 3: Papir
Lønns- og trekkoppgaver
(på papir)
Frist:
Innen 20. januar 2015
Adresse:
Halden kemnerkontor

Postboks 150 - 1751 Halden
Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/
Følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver
(på papir)
Frist:
Innen 20. januar 2015 (sammen med lønns- og trekkoppgavene)
Adresse:
Halden kemnerkontor

Postboks 150 - 1751 Halden
 
 
 
 
Ved behov for mer informasjon

Halden kemnerkontor
Sentralbord:
69 17 45 67
Postadresse:
Postboks 150
1751 Halden
Besøksadresse:
Tordenskjolds gate 4 - 1776 Halden
Internett:
E-post:
Skattedirektoratet
Sentralbord:
800 80 000
Internett:
Innsending av maskinelle LTO:
Spørsmål i forbindelse med innsending av maskinelle lønns- og trekkoppgaver rettes til:
Veiledningstjenesten GLD
tlf 800 80 000 (tastevalg 4-3-1)
e-post: lto@skatteetaten.no
Opprettet: 22.11.2010 15:32

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar