Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Lønns-og trekkoppgave, følgeskriv og årsoppgave

Espen Kraft Endret:23.12.2015 07:35

Lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave/følgeskriv 2012 - frister

Tiden nærmer seg for utfylling og innsendelse av lønns- og trekkoppgaver for inntektsåret 2012.
 
Vi oppfordrer flest mulig arbeidsgivere til å levere lønns- og trekkoppgaver via den offentlige innrapporteringsportalen www.altinn.no (enten ved overføring fra fagsystem, eller ved manuell registrering av oppgavene).

Levering av lønns- og trekkoppgaver via www.altinn.no
Fristen for å levere lønns- og trekkoppgaver for inntektsåret 2012 på Altinn er
31. januar 2013. Altinn
Dersom man leverer gjennom Altinn trenger man ikke lenger sende inn dagens Årsoppgave for arbeidsgiveravgift – Følgeskriv til lønns- og trekkoppgave 2012 (RF-1025) på papir.
Skattedirektoratet vil på grunnlag av mottatt informasjon fylle ut en Årsoppgave og sende den til kemnerkontoret samtidig som den sendes til meldingsboksen ”Mottatt” i Altinn.
Mer informasjon om ordningen finnes på www.altinn.no.
 
Levering av lønns- og trekkoppgaver på DVD/CD-ROM
Lønns- og trekkoppgaver på DVD/CD-ROM leveres senest 31. januar 2013.
Ved levering av lønns- og trekkoppgaver på DVD/CD skal alle arbeidsgivere levere dette til:
 
Skattedirektoratet
Grunnlagsdata
Postboks 6551 Etterstad
0606 OSLO
 
Nærmere informasjon finnes på www.skatteetaten.no4X_DVD-R_Media_BIG_1

Det er viktig at DVD/CD-ROM mv med lønns- og trekkoppgaver merkes tydelig med: innsenders navn, organisasjonsnummer, telefonnummer, kontaktperson, filnavn og hvilke kommandoer som er brukt for å legge ut dataene (kun for streamer-taper).
Rettledning for ufylling og innlevering av maskinelle lønns- og trekkoppgaver kan lastes ned fra www.skatteetaten.no.
 
Ved levering av lønns- og trekkoppgaver på DVD/CD-ROM, skal årsoppgave for arbeidsgiveravgift/ følgeskriv leveres Kemneren i Halden senest 31. januar 2013.
 
Levering av lønns- og trekkoppgaver på papir bilde_lto_jpg
Ved levering av papiroppgaver skal disse sendes på originalblankett senest
21. januar 2013 til Kemneren i Halden.
Ved levering av lønns- og trekkoppgaver på papir er frist for levering av årsoppgave/følgeskriv 21. januar 2013.
 
Alle oppgavegivere som har tekniske muligheter til å levere oppgavene maskinelt har en plikt til å gjøre det. Oppgavegivere uten slike tekniske muligheter, skal benytte blankett fastsatt av Skattedirektoratet. Blankettene kan lastes ned fra www.skatteetaten.no eller hentes hos Halden kemnerkontor.
 
Blankettene kan hentes i følgende utgaver:
 
Blankett RF-1015 for laserskriver
Blanketten er laget i A-4 format. Blanketten kan benyttes til maskinell og manuell innberetning.
 
Blankett RF-1023 for manuell utfylling
Blanketten kommer som sammenhengende bane med gjennomslag i 3 eksemplarer, en til skatteoppkreveren, en til arbeidsgiveren og en til arbeidstakeren.
 
Blankett RF-1025 Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/Følgeskriv til lønns- og trekkoppgave
Blanketten skal sendes inn av de arbeidsgivere som ikke leverer oppgavene via Altinn.
Rettledning er gitt på blankettens bakside. Arbeidsgivere som leverer manuelle lønns- og trekkoppgaver, skal sende blanketten sammen med lønnsoppgavene innen 21. januar 2013. Arbeidsgivere som leverer maskinelle lønns- og trekkoppgaver, skal sende blanketten straks de har mottatt ”Kvittering for mottatte data”, vanligvis innen 31. januar 2013.
 
Blankett RF-1022 Lønns- og pensjonskostnader 2012
Dette skjemaet, som tidigere het ”Kontrolloppstiling over registrerte og innberettede beløp”, skal fylles ut alle som har oppgavepliktige utbetalinger og som plikter å føre regnskap. Skattepliktige virksomheter skal levere skjemaet som vedlegg til næringsoppgaven.
 
Lønns-ABC 2010 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver 2011
Heftet er et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver. 
 
Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver
 
Har De ytterligere behov for bistand ved utfyllelse av oppgavene kan De henvende Dem til kemnerkontoret på telefonnummer 69 17 45 67.
 
 
Konsekvenser av feil og mangler ved oppgavene
Dersom arbeidsgiver ikke leverer lønns- og trekkoppgaver, leverer dem for sent eller de leverte oppgavene er mangelfulle, kan det ilegges gebyr med hjemmel i ligningsloven § 10-8, jf. forskrift 22. januar 1991 nr. 57. Gebyret er kr 10 per dag for hver oppgave som ikke leveres. Opplysninger om en skattyter regnes som en oppgave.
Sender ikke arbeidsgiver inn lønns- og trekkoppgaver, medfører det at arbeidstaker ikke blir godskrevet det foretatte forskuddstrekket. Arbeidstakerens skatteoppgjør blir derfor feil. 
Opprettet: 18.11.2010 16:22

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar