Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Merverdiavgiftsmanntallet

Espen Kraft Endret:23.12.2015 07:37
linje_bla
Merverdiavgift er en avgift på omsetning av varer og tjenester. Alle næringsdrivende med avgiftspliktig omsetning over en viss størrelse plikter å sende registreringsmelding til fylkesskattekontoret. Skattekontoret har ansvaret for administrasjon og kontroll av merverdiavgift i regionen.
Den generelle minstegrensen for registrering i merverdiavgiftsmantallet er kr 50 000. Minstegrensen knytter seg til den næringsdrivendes samlede omsetning i en periode på 12 måneder. Denne-12 måndersperioden er uavhengig av kalenderåret. For veldedige og allmennyttige institusjoner eller organisasjoner er det en særskilt beløpsgrense på kr 140 000.
Del 2 av Samordnet registermelding skal fylles ut når det startes eller overtas næringsvirksomhet med omsetning som kommer inn under merverdiavgiftsloven. Meldingen skal sendes til skattekontoret, til Enhetsregisteret eller et av de andre tilknyttede registre. Blanketten kan lastes ned fra Brønnøysundregistrene.
 
For nærmere informasjon kontakt:
Skattekontoret
telefon 800 800 00
Mer informasjon finner du også på www.skatteetaten.no
Opprettet: 25.11.2010 10:22

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar