Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ofte stilte spørsmål

Espen Kraft Endret:23.12.2015 07:37

Lønns- og trekkoppgaver, følgeskriv og årsoppgave

A-meldingen erstatter fra 2015 lønns- og trekkoppgaven, årsoppgaven for
arbeidsgiveravgift, terminoppgaven, oppgave til lønnsstatistikk og melding til
Aa-registeret.
Hver måned skal du sende inn a-meldingen med opplysninger om alle
ansatte, status for deres arbeidsforhold, utbetalt lønn med mer.
Første frist er 5. februar 2015 med opplysninger for januar.
A-meldingen kan du sende via lønns- og personalsystem eller registrere manuelt i
Altinn.
Innsending på cd/maskinlesbare medier og papir utgår.
OBS! Alle opplysninger for inntektsåret 2014 leveres som tidligere.
 
 
Arbeidsgiveravgift

Hva er arbeidsgiveravgift?
Arbeidsgiveravgift er en avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden. Avgiften betales av lønn og annen avgiftspliktig godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold.

Hva er de viktigste endringene for beregning av arbeidsgiveravgift fra tidligere år?
Det er nå virksomhetens lokalisering, og ikke lenger de ansattes skattekommune, som skal legges til grunn for beregning av arbeidsgiveravgift. Har et foretak registrerte underenheter, anses hver underenhet som egen beregningsenhet for arbeidsgiveravgift. Fra 1. januar 2007 er landet delt inn i 7 geografisk differensierte soner med ulike avgiftssatser. Mer informasjon om dette finner du her.

Hvordan skal jeg fylle ut terminoppgaven når min virksomhet er registrert i Halden?
Avgiftsgrunnlaget skal innrapporteres med kommunekode 0101. Det er kun forskuddstrekk som skal spesifiseres på den ansattes skattekommune.
 
Fribeløp, hva er det?
Når du fyller inn terminoppgaven på Altinn, vil du bli spurt om fribeløp hvis du har valgt beregningsmåte ”AA” eller ”CC”. Med fribeløp menes den tillatte fordelen (differansen) man kan ha mellom høy og lav avgiftssats. Fribeløpet er kr. 530 000. Les mer om fribeløp her.  Retningslinjer for utfylling av terminoppgaver via Altinn finner du her.
 
Jeg har fått brev om for lite betalt arbeidsgiveravgift. Dette stemmer ikke med mine beregninger.
I et slikt tilfelle er det flere ting som kan ha gått galt:

Du kan ha betalt inn feil beløp. Sjekk med banken din og betal eventuelt inn det som mangler. Mangler du KID-nummer, kan du generere det her. Du kan ha beregnet feil arbeidsgiveravgift. Gå igjennom beregningen en gang til, sjekk ev. med regnskapsfører. Send ev. endringsoppgave på papir.

Halden kemnerkontor kan ha gjort en registreringsfeil. Ta kontakt med oss. kemnerkontoret@halden.kommune.no

Jeg har fått brev om for mye betalt arbeidsgiveravgift. Jeg har avstemt terminoppgaven, og ser at det dere skriver er riktig. Hvordan får jeg pengene tilbake?
Påfør kontoopplysninger og send brevet til oss pr. faks. 69 17 46 41 
Vil du ha beløpet ompostert til neste termin, må du også gi beskjed om dette skriftlig.
 
Frigivelse av skattetrekkskonto
 
Ved en feil har jeg betalt inn skattetrekk fra driftskontoen, og ikke skattetrekkskontoen. Hva må jeg gjøre for å få disse pengene tilbake til driftskontoen?
For å frigi midler på skattetrekkskontoen trenger vi en søknad med følgende opplysninger:
  • Organisasjonsnummer og navn, ev. kontaktperson
  • Kontonummer og navn på bank
  • Beløp som skal frigis
  • Faksnummer til bank
  • Telefonnummer
Søknaden sendes til oss pr. faks eller post. Med forbehold om at alle oppgaver og innbetalinger er i orden, kan vi så frigi midlene.
Opprettet: 30.11.2010 14:29

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar