Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Oppbevaring - skattetrekkskonto

Espen Kraft Endret:23.12.2015 07:38
linje_bla
Trukne beløp skal holdes innsatt på særskilt bankkonto (skattetrekkskonto), se
skattebetalingsloven § 5-12.
I stedet for skattetrekkskonto kan det stilles garanti av foretak som har rett til å drive denne form for finansieringsvirksomhet etter finansierings­virkomhetsloven § 1-4, eller skattetrekkskontoen kan til enhver tid holdes på et nivå som dekker løpende trekkansvar. Betaling til skatte­trekkskonto skal skje senest første virkedag etter lønns­ut­betaling. Garanti for skattetrekk eller oppfylt skattetrekkskonto, som trer i stedet for innsetting, skal foreligge ved lønns­ut­betalingen.

Private arbeidsgivere som benytter den forenklede blanketten Oppgjørsblankett for private arbeidsgivere (RF-1049), skal betale skattetrekk første virkedag etter lønnsutbetalingen. Tilsvarende gjelder for veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner som benytter den forenklede blanketten Oppgjørsblankett for vededig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon (RF-1062). Les mer om dette under Forenklet oppgjør.

De trukne beløpene tilhører skatte- og avgifts­kreditor­ene. Trekkbeløpene er ikke arbeidsgiverens midler, og kan derfor ikke disponeres av ham. Overtredelse av oppbevarings­bestemmelsene er straffbart etter skattebetalingsloven § 18-1.
 
Feiloverføring til skattetrekkskonto
Arbeidsgivers rådighet over skattetrekkontoen er begrenset til å overføre midlene til skatteoppkreveren eller til en annen skattetrekkonto og til å heve opp­tjente renter. Skatteoppkreveren kan imidlertid gi samtykke til andre disposisjoner. Ved feiloverføringer til skattetrekkonto må man kontakte skatteopp­krev­eren (kemnerkontoret) i kontor­kommunen for å få frigitt beløpet.
Ved slike henvendelser må man opplyse om følgende:
  • Selskapets navn
  • Organisasjonsnummer
  • Skattetrekkontoens nummer og bankens navn
  • Beløpet som skal overføres
  • Årsak til at beløpet skal overføres og
  • Eventuelt hvilken konto beløpet skal overføres til
Opprettet: 22.11.2010 15:20

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar