Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forfall selskapsskatt og etterskuddsskatt

Espen Kraft Endret:23.12.2015 07:59
Forskuddsskatt – upersonlige skattytere
 
Upersonlige skattytere (aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv.) skal betale forskuddsskatt.
Se forøvrig på skatteetatens egne sider.
 
Forskuddsskatt
Forskuddsskatten forfaller til betaling i to like terminer i året etter inntektsåret:
 
  • 1. termin: 15.februar
  • 2. termin: 15. april
 
Hver termin av forskuddsskatten settes som hovedregel lik halvparten av den sist utliknede skatten, eventuelt forhøyet eller redusert med den prosentsatsen som Finansdepartementet har fastsatt.
Det skrives ikke ut forskuddsskatt når den utliknede skatten ventes å bli under kr 2 000.
 
Upersonlige skattytere mottar forskuddsskatteseddelen i januar. Forskuddsskatten betales til kemnerkontoret i kontorkommunen.
 
Skattekontoret kan frafalle forskuddsskatten når det er overveiende sannsynlig at det ikke vil bli utliknet skatt for det aktuelle inntektsåret. Dersom det er overveiende sannsynlig at det vil oppstå et større avvik mellom utskrevet forskuddsskatt og utliknet skatt, kan skattekontoret endre utskrivingen.
Krav om reduksjon eller frafallelse av forskuddsskatt må fremsettes i god tid før siste termins forfall.
Søknad om endring gjøres via Altinn på søknadsskjema RF-1097 her, eller ved skriftlig henvendelse til skattekontoret.
 
Restskatt
Når likningen er foretatt, fastsettes eventuell restskatt til differansen mellom utliknet skatt og utskrevet forskuddsskatt.
Restskatt tillegges renter som fastsettes av departementet (rentetillegg).
Rentebeløpet forfaller til betaling sammen med restskatten.
Rentetillegg kan unngås ved å betale høyere forskuddsskatt enn beløpet som er utskrevet (tilleggsforskudd).
 
Innbetaling må foretas innen 31. mai året etter inntektsåret og skal ikke meldes til skattekontoret. Det er viktig at riktig kid-nummer blir benyttet slik at betalingen blir tatt hensyn til ved avregning. Se egen side om tilleggsforskudd.
Opprettet: 01.12.2010 13:47

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar