Tittel: Bedrift
Url: https://www.halden.kommune.no/byen_og_kommunen/skatterogavgifter/bedrift/Sider/side.aspx
Bedrift

Bedrift

  Endret:08.11.2018 13:19 Emneord (los) Skatter og avgifter, Byen og kommunen

Selskapsskatt og etterskuddsskatt

 
Med Bedrift menes en økonomisk virksomhet som leverer varer eller tjenester. Begrepet blir brukt både om juridiske personer (upersonlige skatteytere) som selskap, og underenheter av selskaper.
 
Restskatt for upersonlige skatteytere (tidligere etterskuddsskatt) består av to deler, forskuddsskatt upersonlige skatteytere (tidligere forhåndsskatt) og restskatt.
 
Forskuddsskatt er den del av skatten som selskapet skal betale før ligningen er foretatt. Forskuddsskatt skrives ut av skattekontoret på grunnlag av ligningsopplysninger fra foregående år. Forskuddsskatteseddel, hvor det fremgår hvor mye som skal betales i forskuddsskatt, blir sendt ut fra skattekontoret i januar, året etter inntektsåret.
 
Restskatt er differansen mellom utlignet skatt og utskrevet forskuddsskatt. Hvor mye som eventuelt skal betales i restskatt vil fremkomme av skatteoppgjøret for det aktuelle inntektsåret.

 Kontakt

 

Opprettet: 17.11.2010 14:55
Du er her: Hjem > Byen og kommunen > Skatter og avgifter > Bedrift