Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Gebyrer

Espen Kraft Endret:23.12.2015 08:07
Satsene nedenfor gjelder fra 01.01.10.
 
Dersom kravene ikke er innbetalt til forfallsdato, vil restansene bli fulgt opp av innfordringsavdelingen for kommunale krav. 
Kravene er delt inn i forskjellige grupper som er samlet under betegnelsen reskontrotyper i økonomisystemet. Det er lagt inn spesielle betingelser for hver reskontrotype.
Purreblankettene inneholder opplysninger om hva slags type krav som bli purret og hvilket fakturanummer som står ubetalt. Det er opplyst når kravet ble produsert og når det forfalt til betaling. Det er angitt betalingsfrist for purrenotaen og hvilke konsekvenser som følger ved fortsatt uteblitt betaling. 
 
Purregebyr/Inkassosats
Beregningsgrunnlaget for purregebyrene er en inkassosats som vedtas av justisdepartementet hvert år. Inkassosatsen - IKS - justeres i henhold til utviklingen i konsumprisindeksen fra statistisk sentralbyrå. Et purregebyr tilsvarer 1/10 av inkassosatsen. Gebyr for betalingsoppfordring tilsvarer 3/10 av inkassosatsen.
Inkassosatsen er for tiden 640 kroner.
 
Forsinkelsesrente
Ved for sen betaling kan kommunen også kreve forsinkelsesrente i henhold til bestemmelsene i lov om renter ved forsinket betaling av 17.12.1976. Rentesatsen fastsattes hvert halvår - 1. januar og 1. juli. Satsen skal være summen av en referanserente tillagt minst 7 prosentpoeng. Referanserenten er den pengepolitiske styringsrenten fastsatt av Norges Bank 1.1. og 1.7.
Renten beregnes fra forfallsdato fram til betalingsdato.
Rentesatsen er for tiden 9 prosent p.a. (per år)
 
Omkostninger/Rettsgebyr
Omkostninger utover purregebyrene som påløper i en innfordringsprosess, har sitt utgangspunkt i det til enhver tid fastsatte rettsgebyr - R. Rettsgebyret endres vanligvis den 1. januar hvert år. Dette danner grunnlaget for beregningen av de omkostninger som påløper i forbindelse med de forskjellige innfordringstiltakene som iverksettes. Det tas forbehold om prisjustering i kommunens omkostninger etter Stortingets vedtak dersom de endrer størrelsen på rettegebyret flere ganger i løpet av 2010.
Rettsgebyret er for tiden 860 kroner
 
Betalingshenstand m.m.
Dersom kundene har betalingsproblemer må de henvende seg til kemnerkontoret enten ved fremmøte, brev, e-mail eller pr telefon. Sakene blir behandlet fortløpende. Det er kun saksbehandlerne i innfordringsavdelingen for kommunale krav som har lov til å inngå betalingsavtaler. Kundene oppfordres til å ta kontakt tidligst mulig for å komme fram til en løsning. Avdelingens telefonnumre er alltid angitt på purreblankettene.
Nedenfor følger en oversikt over de mest brukte gebyr og omkostninger som påløper når det iverksettes forskjellige innfordringstiltak på ubetalte krav.
 
Tiltak
 • Purring / inkassovarsel - 1/10 * IKS:  Kr 64
 • Betalingsoppfordring - 3/10 * IKS:  Kr 192
 • Utarbeidelse av forliksklage - 1 * R:  Kr 860
 • Behandling av forliksklage - 1 * R:  Kr 860
 • Utarbeidelse av begjæring om utlegg - 1 * R:  Kr 860
 • Begjæring om tvangsfullbyrdelse - 1,85 * R:  Kr 1 591
 • Pantattest eiendom - 0,2 * R:  Kr 172
 • Begjæring om tvangssalg av fast eiendom - 2,1 * R:  Kr 1 806
 • Gjennomføring av tvangssalg av fast eiendom - 9 * R:  Kr 7 740
 • Begjæring av tvangssalg av løsøre - 2,1 * R:  Kr 1 806
 • Gjennomføring av tvangssalg av løsøre - 3 * R:  Kr 2 580
 • Gjennomføring av fravikelse / Utkastelse - 2 * R:  Kr 1 720
 • Utarbeidelse av begj.om tvangssalg av fast eiendom - 2 * R: Kr 1 720
Opprettet: 10.12.2010 08:53

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar