Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Hva skjer med ubetalte krav

Espen Kraft Endret:23.12.2015 08:08
Hva skjer med de ubetalte kravene?
Dersom kravene ikke er betalt ved forfall sendes betalingsvarsel med betalingsfrist på 14 dager.
 
Er ikke kravet betalt når betalingsfristen i betalingsvarselet er ute, blir betalingsoppfordring sendt med ny frist på 14. dager.
 
Videre tvangstiltak kan iverksettes når det er oppnådd tvangsgrunnlag for kravene. Dette kan bestå i at det begjæres trekk i kundens lønn eller trygd (utleggstrekk) eller at det begjæres utlegg i kundens faste eiendom eller løsøre. Dette utføres av namsmennene i det distrikt saksøkte ( kunden) er bosatt.
 
Det påløper betydelige omkostninger i forbindelse med tvangstiltakene som iverksettes for å sikre kommunens utestående fordringer. Satsene for omkostningene er hjemlet i inkassoloven og lov om rettsgebyr og disse endres 1. januar hvert år.
 
Andre tiltak som iverksettes parallelt med tvangsinnfordringen kan være:
  • Oppsigelse av barnehageplass ved manglende betaling for 2 måneder eller mer.
  • Fravikelse ( utkastelse) fra eiendom ved manglende betaling av husleie for 2 måneder eller mer.
  • Utestengelse fra kommunens idrettsanlegg ved manglende betaling for 2 måneder eller mer. Rapportering til andre offentlige etater.
Opprettet: 10.12.2010 09:14

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar