Tittel: Privatpersoner, institusjoner og organisasjoner
Url: https://www.halden.kommune.no/byen_og_kommunen/skatterogavgifter/organisasjon/Sider/side.aspx
Privatpersoner, institusjoner og organisasjoner

Privatpersoner, institusjoner og organisasjoner

  Endret:08.11.2018 13:21 Emneord (los) Skatter og avgifter, Byen og kommunen
Når privatpersoner, institusjoner eller organisasjoner lar andre personer utføre oppdrag for seg, er man i realiteten en arbeidsgiver. Dette medfører en del plikter vedrørende forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, innberetning og oppgjør.

Det er i en del tilfeller blitt mye enklere å oppfylle sine plikter som privat arbeidsgiver ved hjelp av forenklede regler og en samleblankett (RF-1049).
 
Som veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner, anses f.eks. idrettslag, kor, korps, humanitære og kristelige organisasjoner.
 
Nærings-, yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner, herunder fagforeninger samt politiske partier, vitenskapelige organisasjoner og studentorganisasjoner, faller utenfor.
Opprettet: 17.11.2010 15:01
Du er her: Hjem > Byen og kommunen > Skatter og avgifter > Organisasjon