Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Restskatt personlig

Espen Kraft Endret:23.12.2015 08:52
Restskatt ved skatteoppgjøret 
 
Fra og med 2012 (inntektståret 2011) utvides ordningen med løpende skatteoppgjør. Det skal kjøres flere tidlige skatteoppgjør, og personlig næringsdrivende inkluderes i ordningen. I tillegg til skatteoppgjør i juni og oktober sendes det ut ukentlige oppgjør. I feriemåneden juli blir det ett skatteoppgjør i slutten av måneden. Dette betyr at skattyter får skatteoppgjøret så snart selvangivelsen er ferdig behandlet i perioden juni - oktober.
Restskatt under kr 1000 forfaller i en termin.
Restskatt på kr 1000 eller mer forfaller i to like store terminer.
 
OBS! Minstegrensen for å kreve inn restskatt er kr 100.
 
Frister ved skatteoppgjøret i 2015 (for inntektsåret 2014) 
Fristen for innbetaling av restskatt beregnes ut fra datoen skatteoppgjøret ditt sendes ut. Skatteoppgjørene følger de vanlige forfallsreglene, og fristene er henholdsvis tre og åtte uker etter at skatteoppgjøret er sendt ut. Tidligste forfallstermin er fremdeles 20. august i ligningsåret.
 
Rentetillegg
Fra og med avregningen for inntektsåret 2010 er rentene lagt om fra fastrenter til løpende renter.
Rentetillegget på restskatt for 2011 er 1,26 % p.a. beregnet fra 1. juli 2011 til forfall første termin restskatt for det aktuelle skatteoppgjøret i 2012.
 
Betaling

Ved skatteoppgjøret vil det bli sendt ut betalingskort i god tid før første forfall. Bruk tilsendte betalingskort ved betaling. Har du mistet betalingskortet, må du  fylle ut et betalingskort for skatt, og påføre fødselsnummer, navn og skatteart.
 
Betaling skal skje til Halden kemnerkontors bankkonto for skatt: 6345.06.01014
 
Husk at det alltid må benyttes KID ved elektronisk betaling. KID-nummeret som er påført betalingskortet er blant annet generert ut fra hvilken skatteart (tilleggsforskudd, restskatt mv.) betalingen gjelder. KID-nummer for betaling av restskatt kan du generere her.
 
Betaler du restskatten for sent, må du i tillegg betale forsinkelsesrenter.
OBS! Selv om du har sendt klage til skattekontoret skal restskatten betales til fastsatt tid med fastsatt beløp.
 
Har du spørsmål om betaling? Ring 69 17 45 67
 
Opprettet: 19.11.2010 12:44

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar