Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Utleggsforretning

  Endret:23.12.2015 08:55
Veiledning til saksøkte i utleggsforretning:
 
Utlegg
Ved en utleggsforretning forsøker vi som skattekreditor (stat, fylke, folketrygd og kommune) å få sikret et misligholdt pengekrav ved å etablere et utleggspant (pant) i skyldnerens eiendeler. Panteretten benyttes som grunnlag for å begjære tvangssalg av det vi har tatt pant i, slik at kravet blir betalt.
De vanligste objektene vi tar pant i, er fast eiendom, bil, båt og/eller annet løsøre som lar seg omsette i penger.
Foreldelsesfristen for kravet oppnår 10 nye år ved avholdelse av en utleggsforretning.
Hvis pant blir tatt sørger vi for at utleggsforretningen tinglyses slik at vi oppnår rettsvern. Dette medfører en betalingsanmerkning som vil fremkomme ved f.eks. en kredittsjekk og det kan derfor bli vanskelig å få lån i banken.
Hvis kravet blir oppgjort i sin helhet med renter og omkostninger, vil vi sørge for sletting av utleggsforretningen. Betalingsanmerkningen blir da også slettet. (ved pant i fast eiendom vil historikken i grunnboka vise utleggsforretningen selv om kravet er oppgjort)
   
Tid og sted for avholdelse av forretningen
Dato og tidsramme for avholdelse av forretningen fremgår av varsel om utleggsforretning. Utleggsforretningen avholdes på bopel, forretnings/driftssted eller på Halden kemnerkontor. Det avgjørende for hvor forretningen avholdes er blant annet hvilke formuesgoder vi tar utleggspant i. Ta kontakt før dato for avholdelse for å få opplysninger om hvor forretningen vil bli holdt, se nedenfor under henvendelser.
Som saksøkt blir det oppfordret til at du er tilstede i henhold til tid og sted på varselet om utleggsforretning. Dersom tidspunktet ikke passer, er det viktig å ta kontakt snarest mulig etter mottatt varsel.
 
Hvilke eiendeler vi kan ta utlegg i
Dekningsloven kapittel 2 angir hva det kan tas utlegg i. Hovedregelen er at alle saksøktes formuesgoder kan gå til dekning av kravet. Dekningsloven inneholder også unntak fra hovedregelen. Blant annet kan saksøkte beholde klær, innbo og andre personlige ting til rimelig verdi, bil som er nødvendig i forbindelse med arbeid eller utdanning dersom verdien ikke overstiger 2/3 av folketrygdens grunnbeløp (beløpsgrensen kan i særlige tilfeller fravikes ved sykdom og uførhet).
 
Saksøktes ansvar for å gi opplysninger og levere dokumentasjon
Saksøkte må gi opplysninger om alle sine formuesgoder før avholdelse av forretningen. Det må alltid gis opplysninger om hvem som eier boligen.  Saksøkte må selv gjøre oppmerksom på forhold som gjør at utlegg ikke kan tas. Før forretningen avholdes, må dette dokumenteres skriftlig. 
 
Klage
Etter avholdelsen kan utleggsforretning endres etter klage. Er det tatt utleggspant, kan klage til (ting)retten settes fram så lenge tvangsdekning ikke er begjært.  Klage over valg av utleggsgjenstand må likevel settes frem innen en måned etter at underretning om utlegget er gitt.
Klagen sendes til:
 
Halden kemnerkontor
Postboks 151
1751 Halden
 
Klagen merkes med fødselsnummer/organisasjonsnummer.
 
Betaling for å unngå utleggsforretning
Utleggsforretningen kan bare unngås ved at hele kravet, med tillegg av renter og omkostninger, blir innbetalt til Halden kemnerkontor før varslet utleggsdato. 
 
Skattekrav skal betales til bankkonto 6345.06.01014
 
 
Henvendelser
Det er Innfordringsavdelingen som avholder utleggsforretningen. Alle henvendelser vedrørende tid og sted for utleggsforretningen og opplysninger om hva vi kan ta utlegg i rettes til saksbehandler som står på varselet om utleggsforretning.
Opprettet: 16.11.2010 14:08

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar