Tittel: Utleggstrekk-person
Url: https://www.halden.kommune.no/byen_og_kommunen/skatterogavgifter/personligskattyter/Sider/Utleggstrekk-person.aspx
Utleggstrekk-person

Utleggstrekk-person

Espen Kraft Endret:23.12.2015 08:56

Utleggstrekk (tidligere Påleggstrekk)

Dersom skatten ikke betales i rett tid, kan arbeidsgiver gis pålegg om å trekke deg i lønn.

Forskuddsskatt, restskatt, etterskuddsskatt eller annen utliknet skatt som ikke blir betalt i rett tid, kan inndrives av kemnerkontoret ved trekk i lønn og andre liknende ytelser etter reglene i dekningsloven § 2-7.
 
Når pålegg om trekk er gitt, er arbeidsgiver forpliktet til å trekke skattebeløpet. Påleggstrekket skal gjennomføres i alle årets måneder.

Trukket skatt etter pålegg skal oppbevares sammen med forskuddstrekk på egen skattetrekkskonto til betaling skjer.

Arbeidsgiver skal hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15.juli, 15. september og 15. november sende beløp som er trukket etter pålegg i de to foregående måneder, til den som har utferdiget pålegget.

I tillegg skal det sendes oppgjørsliste for påleggstrekk som viser hvem som har blitt trukket og med hvilket beløp.

Ved betaling etter forfall, vil det bli beregnet forsinkelsesrenter etter gjeldende regler.

Opprettet: 07.12.2010 13:06
Du er her: Hjem > Byen og kommunen > Skatter og avgifter > Personlig skattyter > Utleggstrekk-person