Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2018-2019

Halden kommune ved ordfører og rådmann inngikk i 2014 en intensjonsavtale med skadeforebyggende forum, om at kommunen skal jobbe for å bli godkjent som et trygt lokalsamfunn.
Det ble valgt ut tre fokusområder, hvorav trafikksikkerhet er et. Områdene ble prioritert etter en faglig vurdering basert på oversiktsdokumentet om helsetilstandene i befolkningen. Stangeløkka barnehage jobber målbevisst med trafikksikkerhet og ble godkjent som trafikksikker barnehage i 2016, som et ledd i arbeidet med å skape et trygt lokalsamfunn.