Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Banking

Banking

Visas

Opening a bank account in Norway 

How to get a BankID

Opening a Vipps account