Stillingsutlysning - Prosjektkoordinator til Nettverk for kompetansetilflyttere

Stillingsutlysning - Prosjektkoordinator til Nettverk for kompetansetilflyttere

Om prosjektet:

Nettverk for kompetansetilflyttere er et prosjekt skal bidra til at bedriftene i Søndre Viken Næringsregion (Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Rakkestad, Hvaler og Aremark) kan rekruttere og beholde tilflyttere med høy kompetanse. Regionen har mange bedrifter som trenger å tiltrekke seg arbeidskraft og som ønsker å skape aktiviteter som gjør at de ansatte trives og blir boende.

Er du vår nye prosjektkoordinator?

Prosjektkoordinatoren skal bl.a. lage et årshjul med aktiviteter spesielt for de utenlandske tilflytterne. I tillegg er sentrale oppgaver å markedsføre nettverket og rekruttere nye tilflyttere slik at nettverket blir selvgående i løpet av prosjektperioden. Se mer info på https://www.halden.kommune.no/english/network-for-expats/

Stillingens arbeidsområder/oppgaver inkluderer:

 • Markedsføring av nettverket
 • Informasjon/kommunikasjon
 • Øke prosjektets rekkevidde ved å rekruttere flere tilflyttere og bedrifter til nettverket eller til Søndre Viken?
 • Fasilitere aktiviteter for tilflytterne
 • Utvikle et årshjul med beskrivelse av aktiviteter, og dokumentere prosjektet og prosessen slik at andre regioner kan lære av arbeidet
 • Delta på møter med styringsgruppen, HR.nettverket og aktuelle samarbeidspartnere

Arbeidsområde og arbeidssted:

Prosjektkoordinatoren vil ha Søndre Viken Næringsregion som arbeidsområde (Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Rakkestad, Hvaler og Aremark). Vi tilbyr kontorplass i Halden, og det er også mulighet for å ha kontor Fredrikstad kommune. Mye av arbeidet kan gjøres digitalt og per telefon.

Stillingsstørrelse og varighet:

Ca 40% stilling over 2,5 år. Det må påregnes å jobbe med aktiviteter for tilflytterne på kveldstid og utvalgte helger/helligdager. Planlegging, markedsføring og rekrutteringsarbeidet gjøres i samarbeid med Søndre Viken Næringsregion.

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Gode språkkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Arbeidsspråk er engelsk og norsk
 • Erfaring med å bo/ jobbe i et annet land
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Erfaring med å arrangere eventer
 • Gode sosiale egenskaper, evne til å samarbeide, bygge relasjoner og nettverk
 • Erfaring med markedsføring på sosiale medier og hjemmesider
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

Vi tilbyr gode muligheter for faglig utvikling og verdifull erfaring. Du får stor variasjon i arbeidsoppgaver ogstor mulighet for å styre dagen og arbeidstiden. I tillegg blir du kjent med spennende tilflyttere fra hele verden og du får være med tilflytterne på spennende aktiviteter.

Generelt:

Kjøregodtgjørelse og telefongodtgjørelse etter statens satser. Det er ønskelig at søker har egen pc og telefon. Prosjektet støttes av Viken Fylkeskommune og kommunene i Søndre Viken Næringsregion.

Søknad sendes: Søknad med CV sendes Gina.finsrud@halden.kommune.no innen 8. mars. Attester og vitnemål må medbringes ved intervju.

Kontaktpersoner: Gina Finsrud mob: +47 977 42 940, Anna Szamosi mob: +47 941 47 476, Ingeborg Ø. Laukvik mob: +47 906 36 780