Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Klimaundersøkelsen

Klimaundersøkelsen

Hei
Så fint at du tar deg tid til å lese dette.
Du får en lenke til å svare på Beste praksis Klimaundersøkelsen og husk at ditt svar er viktig. 

Lurer du på hvorfor?

Det er viktig for oss å høre ansattes mening slik at vi kan ta dette med i videre utviklingsarbeid på den enkelte avdeling, men også generelt i kommunen.

Det er spesielt viktig for den enkelte leder å få konstruktive tilbakemeldinger fra sine ansatte, både i forhold til det som fungerer god og det som fungerer mindre godt. Dine svar hjelper din leder i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. 

Et godt ytringsklima der vi gir konstruktive og ryddige tilbakemeldinger er grunnlaget for å få hverdagene til å fungere, og for å kunne utvikle oss videre. Et godt ytringsklima ligger også til grunne for å kunne leve opp til kommunens verdier: Åpenhet – tillit – respekt – og redelighet

Vi er alle en brikke i et stort fellesskap som vi sammen må jobbe for å få til å fungere.

Håper du nå tar deg tid til å gi din leder tilbakemelding på hvordan du opplever at det fungerer der du jobber.

Klikk for stort bilde

Tenker du «nok en undersøkelse»?

Vi har nå slått sammen undersøkelser der vi kan, og laget et Årshjul som bedre beskriver hva vi gjør når. Vi har nå to undersøkelser i Halden kommune som medarbeiderne besvarer. Den første er beste praksis klimaundersøkelsen som sendes ut to ganger pr. år. Denne undersøkelsen er en beste praksis undersøkelse og går på de daglige tingene som skjer på arbeidsplassen. Vernerunde 2 - psykososial kartlegging er nå slått sammen med denne undersøkelsen. 

I tillegg har vi 10-Faktor undersøkelsen som er en mer overordnet medarbeiderundersøkelse som går ut annen hvert år i februar/mars. Denne vil være grunnlaget for mer overordnet og strategisk arbeid.

Jobbes det godt hver dag, så vil resultatene vise seg både i det daglige (beste praksis) og i et strategisk perspektiv (10-faktor undersøkelsen).

Hvor ser jeg resultatene?

Det er hektiske spesielle tider og mulighetene for etterarbeid med resultater vil variere fra arbeidssted til arbeidssted. Din leder vil uansett få tilgang til avdelingens resultater rett i etterkant av endt undersøkelse. Resultatene arbeides med og deles med kollegaer. På bakgrunn av dette gjøres prioriteringer og tiltak.  

VI TREKKER PREMIE

Det blir trekning om pizza på avdelingen blant de avdelingene som har over 70% svar. Mobiliser kollegaene dine til å svare slik at dere kan få en hyggelig opplevelse sammen (smittevernriktig organisert).

Mvh
Anita Skagen
HR-leder