Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Melde avvik i Risk Manager

Melde avvik i Risk Manager

Denne siden er beregnet på ansatte i Halden kommune som sitter hjemme på en privat PC og ikke er innlogget på kommunens nettverk. 

Melde avvik i Risk Manager

Ved å trykke på knappen under får du tilgang til deler av kvalitetssystemet  Risk Manager selv om du ikke er logget inn på kommunens nettverk.

Benytt "vanlig brukernavn" eks. hk-kareng   + ditt "vanlige passord" for å komme inn på løsningen.

Her kan du bla. melde avvik .

NB. Dokumentdelen vil kun fungere om du er logget inn på kommunens nettverk. 

 Risk Manager