Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Tilgang til sikker sone

Tilgang til sikker sone

På sikker sone finner du Visma sikret sone, CGM, Gerica og HK Data.

For å få tilgang til disse fagprogrammene må du logge deg inn. Følg lenkene under.

Når du er logget på kommunens nett

eller

Denne lenken skal benyttes når man skal logge på nye sikret sone fra Halden kommunes eget nett. Altså intern og sikret sone.

Når du ikke er logget på kommunens nett

eller

Denne lenken skal benyttes når man skal logge på nye sikret sone utenfor Halden kommunes eget nett.