Søknad og SFO-plass

Søknad og SFO-plass

Skolefritidsordningen legger til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

Søknadsfrist til hovedopptak er 1.april.

Søk om SFO-plass

Du kan søke om plass for barnet ditt i SFO på den skolen barnet er elev.  SFO er et fritidstilbud før og etter undervisning for elever på 1. - 4. trinn og for elever med spesielle behov på 5. - 7. trinn. 

Eleven må være bosatt i kommunen og innmeldt ved en skole. 

Skolefritidsordningen har åpent alle årets virkedager

SFO har sommerstengt fire sammenhengende uker tilpasset juli måned.  Julaften og nyttårsaften holdes stengt. Onsdag før skjærtorsdag stenger ordningen kl. 12.00. Skolefritidsordningen er stengt 5 dager i året i forbindelse med kurs– og planleggingsdager for personalet.

Si opp SFO-plass

Plassen opphører automatisk når barnet går ut av 4. årstrinn.
Ønsker du å si opp plassen tidligere er oppsigelsestiden 2 måneder. Oppsigelse skal gjøres på samme sted som du søkte om SFO-plass.
Dersom en SFO-plass misligholdes ved manglende betaling, kan Halden kommune si opp plassen.
Unnlatelse av oppholdsbetaling i to måneder medfører at eleven mister plassen. Oppsigelsestiden er  da 14 dager fra den dagen brevet er mottatt.

Betaling

Satsene fra 1.januar 2023 er:
100% plass – 3030 kr
75% plass- 2425 kr
50% plass – 1820 kr

Kost kommer i tillegg og er på 230 kroner per plass.

Det er elleve betalingsterminer og oppsigelsestiden er 2 måneder.
Det er ikke søskenmoderasjon.

Halden kommune tilbyr 12 timer gratis SFO per uke for alle elever på 1.trinn. Dette er en ordning innført av regjeringen. I Halden er det bestemt at de 12 timene tilsvarer halv plass. Ordningen utvides til også å gjelde elever på 2.trinn fra skoleåret 2023/2024

Som følge av denne ordningen blir dette prisen for SFO-plass for elever på 1.trinn:

  • Hel plass: 3030 kr – 1515 kr = 1515 kr
  • Redusert plass- 75 %: 2425 kr – 1515 kr = 910 kr
  • Halv plass – 50 %: 1820 kr – 1515 kr = 305 kr = 0 kr

Kost kommer i tillegg.

Det er ikke nødvendig å søke for å få denne rabatten. Alle med SFO-plass vil få denne moderasjonen på 1. trinn. 

Mer informasjon om redusert foreldrebetaling finner du her

Vedtekter

Skolefritidsordningen i Halden kommune drives etter vedtekter vedtatt av kommunestyret, lokale tilpasninger og de krav som er fastsatt i Opplæringsloven § 13 – 7.