Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Bo og miljøarbeidertjeneste

Karine Engebretsen Endret:14.09.2020 14:36 Emneord (los) Bo- og miljøarbeidertjenesten

-for personer med funksjonsnedsettelser


I området Enhet Bo og miljøarbeidertjeneste er det 16 boliger og et Uteteam for personer med bistandsbehov. Det gis individuell bistand og opplæring til beboerne i de ulike boligene ut fra kartlagte behov hos den enkelte. 

Antallet leiligheter i boligene er variable – alt fra 1 til 12, men alle leilighetene er tilknyttet en serviceleilighet. Der vil det være tilgjengelig personale som kan kontaktes ved behov.

Underavdelinger: Grønliveien, Friggsvei, Kvartsveien, Ulvås, Opalveien, Kommandantveien, Rådyrfaret, Kvartetten (Ole Dahlsgt), Isebakke, Svenskegata, Frøyasvei, Atomveien, Niels Stubsgt., Eklund, Os-tunet og Idd samlokaliserte bolig.

Til denne enheten hører også Uteteam. 

De jobber med brukere som tilhører Bo- og miljøarbeidertjenesten og andre brukere med psykiske lidelser og fysiske funksjonsnedsettelser.
Brukergruppa er relativt ung,  mange av brukerne er i alderen 18-30 år.  De bistår brukere  med å lære å bo og gjøre hverdagslige aktiviteter, motivere og bistå.


Hvor finner jeg svar?

I menyen til venstre finner du informasjon om kommunens tilbud innen helse og mestring. I menyen til høyre finner du kontaktinformasjon og relevante skjemaer

Hvem har ansvaret?

I Halden kommune er dette arbeidet organisert i Kommunalavdeling helse og mestring som ledes av direktør Veronica Aam. Enhetsleder Enhet Bo og miljøarbeidertjeneste er Linda Sannes Bakstad, linda.sannes.bakstad@halden.kommune.no

Kontaktinformasjon

Er det noe vi kan hjelpe deg med, er du velkommen til å ta kontakt. Oversikt over avdelingsledere og deres kontaktinfo

 Kontakt

 

 Skjema

 

Opprettet: 27.04.2016 09:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar