Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Klinisk etikk-komité

Lisa Gustavsen Endret:17.07.2020 12:47 Emneord (los) Klinisk etikk komitè
             logfolder.jpg
Tjenesteområde helse- og omsorg

Klinisk etikk- komité (KEK) er et tverrfaglig sammensatt faglig forum for drøfting av faglig-etiske utfordringer.

Komiteen er et formelt organ forankret på kommunalsjefnivå.

Her kan du laste ned KEK sin folder
 
Mandat
Klinisk etikk-komité drøfter saker som tjenestemottakere, pårørende, helsepersonell og hva andre opplever som vanskelig eller ubehagelige fordi det går på verdiene løs. Mange vanskelige situasjoner løses i hverdagen, men i enkelte situasjoner oppstår det tvil om hva som er den beste løsningen. Klinisk etikk-komité kan bistå til en bredere drøfting av utfordrende verdispørsmål gjennom en tverrfaglig systematisk drøfting. Komiteen kan bistå slik at partene, om mulig, får drøftet saken i fellesskap, og på forespørsel være et rådgivende organ. Komiteen treffer ikke kliniske beslutninger, har ingen sanksjonsmyndighet, men kan bidra som en beslutningsstøtte for tjenestene. Klinisk etikk-komité er ikke et klageorgan.
 
Klinisk etikk-komité skal
• fremme refleksjon og drøfting av etiske problemer og dilemmaer
• være et forum der tjenestemottakere, pårørende og helsepersonell kan få drøftet etiske problemer i forkant eller etterkant
• på forespørsel, hvis mulig, bidra med råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses
• bidra til bevisstgjøring om etiske problemer som har med ressursbruk og prioriteringer å gjøre
• bidra til at tjenestemottakere og pårørende erfarer møtet med tjenesten på en best mulig måte
 
Sammensetning
I den hensikt å sikre nødvendig bredde i drøftinger er klinisk etikk-komité i tillegg til å være tverrfaglig sammensatt, også representert med medlemmer fra samtlige enheter innenfor helse- og omsorg. Komiteen er representert med hjelpepleier, lege, sykepleier, vernepleier og pedagog. Selv om medlemmene ikke representerer sine yrkesgruppers interesser, bidrar den faglige variasjonen positivt til hensikten, å sikre bredde i drøftingene.

 

Medlemmer av klinisk etikk-komité: 

Heidi Karlsen, leder – 414 34 555 heidi.karlsen@halden.kommune.no 

Iwona Vegstein iwona.vegstein@halden.kommune.no 

Monica Torp Borg monica.torp.borg@halden.kommune.no

Ann Kristin Eylertsen ann.kristin.eylertsen@halden.kommune.no 

Trine Lindhaugen trine.lindhaugen@halden.kommune.no 

Kristin Bakkevig kristin.bakkevig@halden.kommune.no 

Inger Lund Olsen Inger@haldenser.no 

Svein Norheim sveinor@halden.net 

Anne-Gerd Dybedal Mathisen anne.gerd.mathisen@halden.kommune.no 

Özel Despina Hansen ozel.hansen@halden.kommune.no 

 

Kontakt

Klinisk etikk-komité stiller seg til rådighet for tjenestemottakere, pårørende og ansatte, og ber om hjelp til at informasjonen spres. Komiteens medlemmer kan kontaktes på e-post. Komiteen kan også bistå med veiledning og/eller undervisning i etikk og systematisk etisk refleksjon.

Opprettet: 23.04.2012 10:33

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar