Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Demenskoordinator

Lisa Gustavsen Endret:06.05.2019 14:50 Emneord (los) Aktivitet og mestring, Helsehuset

​Benedicte Borge Bakstad er ergoterapeut med spesialkompetanse innen demens og kognitiv svikt.

Benedicte-Bakstad-Demenskoordinator.pngDemenskoordinator arbeider for at personer med en demenssykdom og deres pårørende skal få en bedre hverdag.

Ved å søke hjelp kan unødig frustrasjon og engstelse forbygges. Om du selv eller en som står deg nær har hukommelsesproblemer eller demenssykdom kan du ta direkte kontakt.

Benedicte Borge Bakstad
Demenskoordinator Halden og Aremark
Kjærlighetsstien 28
1781 Halden

Mobil 93 24 40 96

Benedicte.Bakstad@halden.kommune.no

 

Demens er en fellesbetegnelse på flere beslektede tilstander som fører til gradvis økende svinn av nerveceller og tap av funksjoner i hjernen.

På grunn av dette utvikles gradvis de typiske kjennetegnene med reduserte kognitive funksjoner, svekket kontroll over følelseslivet og etter hvert sviktende funksjonsevne.

Ca 77000 mennesker i Norge har en demenssykdom. 

Hvert år er det minst 10.000 nye tilfeller. Innen 2040 antas det å bli en fordobling av antall demenssyke.

Forekomsten øker med stigende alder, men kan også ramme yngre under 65 år. 

Det er viktig å ta kontakt tidlig for å bekrefte eller avkrefte om det er en demenssykdom det dreier seg om.

Flere forskjellige demenssykdommer gir ulike symptomer og forløp.

 

Typiske symptomer ved demens er:  

 • · Svekket hukommelse. Konsentrasjonsvansker
 • · Orienteringsvansker (klokke, dato, dag, sted osv)
 • · Tap av dømmekraft
 • · Nedsatt evne til planlegging
 • · Nedsatt evne til abstrakt tenkning - en tar ting bokstavelig
 • · Språket endres og blir gjerne usammenhengende og repeterende
 • · Problemer med enkle hverdagshandlinger, som for eksempel matlagning, påkledning osv
 • · Vansker med kontroll av blære og avføring
 • · Følelsesmessig ustabilitet, irritabilitet, manglende initiativ og endret sosial  funksjonsevne.
 •   Alle symptomene oppstår ikke samtidig.

 


Hva kan demenskoordinatoren 

gjøre for de demenssyke

 • Utredning i hjemmet i samarbeid med fastlege/sykehjemslege
 • Samtaler
 • Råd og veiledning
 • Hvordan møte sykdommen og fremtiden

Hva kan demenskoordinatoren

gjøre for de pårørende?

 • Kartlegge situasjonen
 • Være en samtalepartner
 • Tilbyr pårørendeskole
 • Tilbyr samtalegrupper
 Kontakt

 

Opprettet: 06.02.2018 14:18

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar