Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Digihelse

Lisa Gustavsen Endret:25.10.2019 10:32

I Norge har alle tilgang til sine helseopplysninger på nettstedet helsenorge.no.
Nå utvider vi bruken av tjenesten slik at innbyggere i Halden som mottar hjemmesykepleie eller bor i omsorgsbolig kan opprette direktekontakt med tjenestestedet via helsenorge.no


Nå kan du kan enkelt og trygt kontakte hjemmesykepleien og omsorgsboligen på helsenorge.no. På nettsiden kan du sende og motta meldinger, se avtaler og få varsler om utførte besøk. Noen ganger kan det være hensiktsmessig at det er de pårørende som er logget inn på vegne av sine nære og en enkel veiledning om dette finnes også på helsenorge.no.

Dette tilbudet skal sikre at du som mottar tjenester fra kommunen, eller dine pårørende, enklere kan ha kontakt om det som er viktig for deg. Du slipper å tenke på når det er telefontid og kan skrive og lese meldinger når og hvor det passer for deg. Du får oversikt over hva du mottar av hjelp og kan enklere planlegge hverdagen. (Se illustrasjonsfilmer nederst på siden. OBS! virker best på pc).

På Helsenorge.no for brukere av hjemmesykepleien og beboere i omsorgsleiligheter
  • Sende meldinger til hjemmebaserte tjenester i kommunen (hjemmesykepleien og omsorgsboligene)  
  • Se fremtidige avtaler og avbestille besøk eller avtaler du ikke trenger direkte (kun hjemmesykepleien) 
  • Helsenorge.no er alltid åpen. Her kan du sende meldinger til oss i hjemmebaserte tjenester i Halden kommune. Vi sjekker postkassen 4 ganger per dag. 
  • Meldingene blir lagret, slik at du alltid har oversikt over alle meldinger mellom deg og oss. Du får varsel på SMS eller epost når vi har svart deg eller du har en ny melding på helsenorge.no
  • I kalenderen kan du se avtalene dine med hjemmesykepleien og du kan avbestille besøk du ikke trenger (kun hjemmesykepleien). 
  • Du kan gi andre fullmakt slik at de kan hjelpe deg med å bruke helsenorge.no

Brukerstøtte
Ring Veiledning helsenorge.no på 23 32 70 00 for å få hjelp med innlogging eller bruk av tjenestene på helsenorge.no. 
Benytt tastevalg 1.
Telefontid er mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30

Personvernombud i Direktoratet for e-helse
Har du spørsmål knyttet til behandling av dine personopplysninger i våre løsninger, kan du henvende deg til Direktoratet for e-helse:
Telefonnummer: 21 49 50 70
E-post: sikkerhet@ehelse.no
Organisasjonsnummer: 915933149


Skritt for skritt:

BankID har ikke bare noe med bank å gjøre. Akkurat som med pass eller annet ID-kort, så brukes BankID til å identifisere hvem du er. Både overfor banken og andre steder. På nettet er BankID nærmest eneste gyldige identifikasjon. Har du først BankID kan du legitimere deg på nesten alle digitale tjenester i Norge. Både NAV, Skatteetaten, leger, sykehus m.fl bruker BankID for å legitimere folk på nett. BankID tilfredsstiller det høyeste sikkerhetsnivået, nivå 4.


For å logge deg sikkert inn på helsenorge.no må du bruke BankID. Dette er en sikkerhet for dine helseopplysninger.

1. Søk opp helsenorge.no på din data, nettbrett eller mobil. På siden ser du en påloggingsboks. Når du trykker "logg inn" kommer du til der du må bruke BankID for å logge inn på den sikreste måten. Klikk på BANKID og ha kodebrikken din klar for videre innlogging.

innlogging.PNG    ID.PNG

2. Velg hvilken tjeneste du vil bruke eller lese mer om, klikk for å åpne.

Min helse.PNG

3. Nå er du i gang. Gjør deg kjent med alle mulighetene du har på helsenorge.no. Det er bare å klikke og åpne for å se hva som skjuler seg bak de forskjellige overskriftene. 

4. Nederst på siden finner du også lenker til andre helseopplysninger. Der kan du blant annet enkelt sende inn beskjed om at du trenger nytt helsetrygdekort fra Helfo.

Helfo.PNGNoe av det du finner info om på helsenorge.no

På nettsiden helsenorge.no finner du en samlet oversikt over helse- og omsorgstjenestene du bruker, inkludert tjenestene du får i hjemmet ditt.

Se dine legemidler på nett.

Når du har fått e-resept av legen, kan du logge inn på helsenorge.no for å få oversikt over dine resepter og legemidler du bruker.

Pasientjournal

Du har rett til innsyn i hvilke dokumenter pasientjournalen din består av og hvem som har sett på dem. Hvis du har vært pasient i Helse Nord, Helse Vest eller Helse Sør-Øst, kan du nå få se noe av dette ved å logge deg inn på Helsenorge.

Bytte av fastlege
Dersom du har rett til fastlege, kan du selv finne og bytte til ønsket lege på helsenorge.no. Nå kan du også sette deg på venteliste dersom legen du ønsker ikke er ledig.

Kjernejournal
Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Meldinger
Du kan se en rekke forskjellige typer meldinger fra helsetjenesten samlet i en oversikt.(i Halden kun brukere av hjemmesykepleien)

Slik representerer du andre på helsenorge.no
På helsenorge.no kan du bruke tjenestene på andres vegne, for eksempel for å hjelpe dem med å holde oversikten over deres helseopplysninger.

Helsekontakter
Helsekontakter gir deg informasjon om dine nåværende og tidligere fastleger og andre kontaktpersoner i helsetjenesten.


Hjemmesykepleien og omsorgsboligene har tatt i bruk digitale muligheter på helsenorge.no.
Med meldinger og kalendervisning på helsenorge.no kan innbyggerne som mottar disse
helsetjenestene kommunisere med dem på nett. Pårørende er også en gruppe som kan ha
stort utbytte av denne tjenesten. Se denne lille filmen som illustrerer noe av dette.

 

Det er ikke bare eldre som mottar tjenester fra hjemmesykepleien. Her er et eksempel på hvordan
mange tjenester kan bli enklere å håndtere når de er samlet på et sted.

 Opprettet: 14.10.2019 15:29

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar