Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Har du vært i utlandet? Spørsmål og svar om tiltak og testing

  Endret:03.08.2020 11:59

​Denne siden inneholder informasjon til ansatte i Halden kommune som har kontakt med pasienter: Her samler vi spørsmål og svar om nye retningslinger for koronatesting og karantene etter utenlandsopphold.

  1. Er du ansatt i Halden kommune og har kontakt med pasienter i din jobb og har vært i utlandet i sommer? Hvis ja; Les dette først!​
  2. Er du usikker på hva du skal gjøre etter å ha lest informasjonen over, les også spørsmål og svar som vi har samlet på denne siden. Denne siden vil bli oppdatert ved behov.
  3. Er det fortsatt noe du lurer på etter å ha fulgt punktene 1 og 2 kan du sende dine spørsmål på epost til servicesenter@halden.kommune.no Servicesenteret vil sørge for at du får svar fra aktuell leder som har vakt. 


Allerede stilte spørsmål og svar:


Det er nå åpnet for reise til noen områder i Sverige. Samtidig er det informert om at de som har en jobb der de arbeider pasient-/brukernært skal testes etter reise utenfor Norge. Hvordan er dette tenkt gjennomført dersom man er på en dagstur til et av disse områdene. Skal man da testes dagen etterpå og hvor pålitelig er da en test etter så kort tid?
Svar: Jeg skjønner at det settes spørsmålstegn ved nytten av å ta en test dagen etter en dagstur til Sverige. Det står imidlertid i prosedyren at den ansatte skal informere sin leder i god tid før de returnerer til jobb. Dette betyr at et slikt besøk må planlegges. Det omfatter da også når test skal gjennomføres sett i forhold til når de skal på vakt igjen. Det ideelle vil være at testen tas ca. tre døgn etter en kommer tilbake.  Hovedbudskapet er imidlertid klart: vi oppfordrer de som arbeider med pasienter i kommunen om å avstå fra slike turer.

Reglene som gjelder for helsepersonell som arbeider med pasienter, sier at en skal testes når en kommer tilbake til Norge fra et «grønt» område. Gjelder dette også for de som bare har vært på en handletur/dagstur til «grønne» områder i Sverige?
Svar: Ja. Dette gjelder også ved handleturer/dagsturer til «grønne» områder i Sverige. Den som har vært over grensen skal testes og være hjemme til en har fått negativt svar på testen. Samtidig vil vi oppfordre de som arbeider med pasienter i kommunen om å avstå fra slike turer.

Har regelen om testing før arbeid etter hjemkomst fra grønn sone tilbakevirkende kraft?
Svar: Nei. De som kom hjem fra grønn sone 24. juli eller tidligere, er ikke pålagt testing – i motsetning til de som kom hjem etter denne datoen. Det kan likevel være aktuelt å teste de som kom hjem 24. juli eller tidligere om de har fått symptomer eller mistenker at de kan ha vært utsatt for smitte i utlandet.

En ansatt reiser til Danmark på mandag og kommer tilbake torsdag. Skal på jobb på fredag. Kan hun reise ut i fra hvordan forholdene er nå? (27/7)
Svar: Ja

Dersom hun reiser må vi leie inn på fredag for henne og frem til testsvar foreligger?
Svar: Ja

I så fall skal dette plottes på fra fravær grunnet covid 19?
Svar: Ja
 
En ansatt planlegger å reise til grønt land i september. Er det i orden?
Svar: Våre rutiner om testing kan endres, men at grunnprinsippet om at de ansatte verken skal tape feriedager og at lønn ligger fast. Riktignok så lenge de har fulgt anbefalingene fra FHI/sentrale myndigheter.
 
En medarbeider er på vei til kveldsvakt etter å nylig(?) ha vært på hytta i Sverige. Hun er fast bestemt på at hun kun har vært der for vedlikehold og kun reist strekningen frem og tilbake uten stopp. Vakten begynner nå – så hva gjør vi?
Svar:Vedlikehold på hytte med retur samme dag er ikke karantenepliktig. De ansatte kan imidlertid minnes om at forskriften kun gir unntak for karantene ved «strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fritidseiendom». Eksempler på strengt nødvendig vedlikehold er vannskader og fjerning av store mengder snø fra hyttetak. Vanning av blomster og klipping av gress er ikke strengt nødvendig vedlikehold.
 
Det henvises i nye retningslinjer til at de som venter besøk fra utlandet må konsultere arbeidsgiver. Lederne vet ikke hvordan de skal kunne vurdere dette- er det smittevernansvarlige/kommuneoverlegene som kan bidra?
 Svar: Ved besøk fra «røde» regioner og land, så sier forskriften klart og tydelig at alle som kommer til Norge skal være i 10 dagers karantene. De besøkende skal med andre ord holde avstand til andre fram til karantenetiden er over. Kommuneoverlegene kan bidra med disse vurderingene da det kan bli vanskelig for den enkelte leder.
 
Gjelder retningslinjene for de som utfører oppdrag for kommunen, slik som BPA og avlastning, i tillegg til privat-avlastere i BPA og støttekontakter? Er de også berørt av denne bestemmelsen?
 Svar: Ja – retningslinjene gjelder også disse. Kommunen må dem oppmerksom på rutinene.
 Opprettet: 27.07.2020 09:45

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar