Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Hjemmehjelp

Lisa Gustavsen Endret:27.05.2019 14:35

​Praktisk bistand/hjemmehjelp er hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen

Torke stov.pngDu kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring eller handling. Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Det blir foretatt et hjemmebesøk med kartlegging av søkerens behov, før vedtak gjøres. Tjenestene tildeles etter individuell vurdering av behovet ut fra gitte kriterier. Tjenestene tildeles for en tidsbegrenset periode.


Hjemmehjelp ytes primært  til renhold, vask av gulv, støvsuging, vask av bad og toalett, vindusvask maks 2 ganger pr år, evt.trappevask, tørke støv. Det vises til vedtaket søkeren får.

Målgruppe
Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av alder, sykdom, funksjonshemning eller andre årsaker kan søke om hjemmehjelp.

Kriterier
Du har krav på bistand hvis du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Du har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker. 

Søknadsveiledning
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp. Du har rett til å la nærmeste pårørende eller andre å hjelpe deg med søknaden. Men da må du gi en skriftlig fullmakt som legges ved søknaden.

Søknadsskjema

Enheten som mottar din søknad tar kontakt med deg for å avtale et besøk. Et kartleggingsskjema vil bli fylt ut sammen med deg for å kartlegge ditt behov for hjelp.

I utsendt vedtak beskrives klageadgangen.

 Kontakt

 

 Skjema

 

 Tjenestetilbud

 

Opprettet: 27.05.2019 13:15

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar