Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommunale fysioterapeuter

  Endret:23.01.2020 11:55 Emneord (los) Kommunale fysioterapeuter

Fysioterapeuter.jpg

Foran fra venstre: Kine Christiansen, Trine Stenmark, Mona Henriksen og Emilie Sandvig
Bak fra venstre: Elise M. Jensen, Steven Pereira, Ingerid Ramdahl, Lise M. Gjørven, Anne Marie Solberg og Jens F. Aas
Ikke tilstede da bildet ble tatt: Hans-Ove Vinje

​OBS! OBS!

Bassenget på Halden helsehus stenges fra 1.mars 2020 og nyåpning er uavklart på grunn av ombygging.

Flytter til Karrestad
Fra og med uke 17 2020 vil gruppene som har vært holdt på Halden helsehus flyttes til Karrestad sykehjem.Fysioterapitjenesten deles inn i to områder; fysioterapi for barn og
fysioterapi for voksne/eldre.

De kommunale fysioterapeutene har treningsaler og kontorer i første etasje ved Helsehuset. Fra uke 17 2020 blir vi å finne i  lokaler på tidligere Karrestad sykehjem. Dette er forventet å vare fram til 2022 da Helsehuset skal bygges om og oppgraderes.
Et tett samarbeid og godt miljø gir brukerne en gevinst i form av engasjerte terapeuter.
 
Telefon fagleder Jens Fredrik Aas tlf 932 10 303
Telefon avdelingsleder Ann Sofie Næss tlf 932 44 064

 

Fysioterapi for barn:

Vi jobber med barn og unge innenfor ulike områder, ofte i nært samarbeid med andre faggrupper.

Vår jobb består av kartlegging, behandling og veiledning. Vi har en fagspesifikk kompetanse om
barns bevegelsesutvikling som del av barnets totale utvikling, og om hvordan barn lærer og utvikler
ferdigheter.

Fysioterapeutene fokuserer på fysisk aktivitet som virkemiddel for å fremme helse og deltakelse
for alle barn, uavhengig av funksjonsevne og mestringsnivå.
 
Vi møter de minste barna på helsestasjonen, ofte med informasjon og råd til foreldre knyttet til bevegelse og utvikling.
 
I barnehage og skole kan det være aktuelt med veiledning og informasjon til personalet om hvordan
en kan tilrettelegge og organisere slik at ungene opplever positiv livsutfoldelse gjennom fysisk mestring.
I hjemmet og på institusjon veileder vi foreldre, andre omsorgspersoner og personale i håndtering og tilrettelegging for at barn med funksjonsbegrensninger skal oppnå deltakelse og mestring ut fra sine forutsetninger.
Fra om med skoleåret 2018-19 har vi også et prosjekt støttet av Fylkesmannen der fysioterapeuter jobber med fysisk aktivitet som en del av skolehelsetjenesten i 1. og 2. klasse, ved tre av grunnskolene i Halden.

Tirsdagsgruppen:
Hver tirsdag har fysioterapeutene trening på Hjortsberg skole kl 14.15-15.15,
Her har vi tre fysioterapeuter som trener sammen med en liten gruppe barn. Vår målsetting er å gi barna en opplevelse av å mestre grunnleggende motoriske ferdigheter. Vi vektlegger at barna skal trives og føle seg trygg i aktivitet og oppleve at det er gøy å være i bevegelse.
Igjennom varierte øvelser, spill og leker trener vi for å bedre balanse, koordinasjon, styrke og andre basisferdigheter.  Her vil de få tett oppfølging og tilrettelegging av fysioterapeuter og tilrettelegging til sitt nivå.

Med denne treningen ønsker vi at barna skal føle seg trygge og få motorisk selvstillitt som de kan ta med seg til andre arenaer. 

Torsdagsgruppen:
Hver torsdag har vi trening på Låby skole kl 14.30 - 15.30
Her er vi to fysioterapeuter som har en gruppetrening for barn og ungdom fra 6. og opp til 10. trinn. Vi fokuserer på treningsglede og finne aktiviteter som barna ønsker å bli bedre på eller som de trives med. Barna skal få bedre motoriske ferdigheter og kjenne at de mestrer et bredt spekter av aktiviteter.
Dette er en gruppe som passer for barn som kanskje har prøvd ulike idretter men ikke helt funnet sin nisje eller de som ikke har deltatt på aktiviteter, men som gjerne ønsker å prøve seg frem i et variert sett med idretter og aktiviteter.
Her trener vi på styrke, balanse, hurtighet, ulike spill og aktiviteter. Vi setter mestring og treningsglede i høysetet i denne gruppen. 

 

Fysioterapi for voksne/eldre:

Tjenesten for voksne/eldre omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid, undersøkelse og behandling og re/habilitering. Den utføres i hjemmet, omsorgsboliger, trygdehybler, institusjoner som eldresenter eller sykehjem, dagsenter og på rehabiliteringsavdelingen slik at vi har et bra tilbud for de som har et rehabiliteringsbehov som ikke kan ivaretas i hjemmesituasjonen.
 
Den kurative arbeidet innebærer trening, tilpasning av hjelpemidler, undersøkelse og behandling. Vi tar gjerne et vurderingsbesøk når det ikke er avklart hva behovet er.
 
Vi er også tilgjengelige ved behov for instruksjon og veiledning hos pleiere eller pårørende.
Målet er at brukeren skal klare seg selv i størst mulig grad, og at omgivelsene er godt nok tilrettelagt for å få det til.
 
Forebyggende og helsefremmende arbeid skal eliminere eller redusere risikofaktorer for å utvikle sykdom og lidelse, samt motvirke forverring av sykdomstilstand. Halden Kommune har flere gruppetilbud, det er bassenggrupper, en Parkinsonsgruppe, en stavganggruppe på Fredriksten festning og en trimgruppe som er åpen for de over 50 år i gymsalen på Rødsberg u.skole.Vi har følgende gruppetilbud. 

Ta kontakt med fysioterapitjenesten dersom noen av gruppene er aktuelle for deg eller noen du kjenner.

Vinter/vår 2020

Stavgang for alle
Torsdager kl.10.00 fra den store parkeringsplassen ved Festningen. For deg som vil gå med staver i ditt tempo. Åpent for alle. Ta gjerne med staver selv, men vi har også noen par til utlån. Møt opp i god tid. Lavterskeltilbud, trenger ingen påmelding.

Balansegruppe
For å delta i gruppen har vi følgende kriterier: balanseproblemer, ikke bruke ganghjelpemidler inne til vanlig, være motivert for trening og sørge for transport fra og til gruppen selv.
Gruppene holdes på Halden helsehus på mandager og torsdager kl 12.30, onsdager kl 14.00. Fra og med uke 17 2020 flyttes gruppen til tidligere Karrestad sykehjem

Parkinsongruppe
Dette er en treningsgruppe for deg som har fått diagnosen Parkinson, og er gående uten ganghjelpemiddel. Gruppen holdes på Halden helsehus tirsdager kl 10.00.Fra og med uke 17 2020 flyttes gruppen til tidligere Karrestad sykehjem

Basseng
Vi har flere treningsgrupper i basseng. For å delta, må du ha henvisning fra lege. Du kan da få tilbud om 10 gruppetreninger i bassenget. Bassenget stenger 1.mars 2020 pga omgjøring.

Rødsbergtrimmen
Dette er en gruppe for voksne og eldre (50+) som liker å trene aktivt. Timene holdes i gymsalen på Rødsberg Ungdomsskole mandager kl 14.30.

Friskliv
Frisklivssentralen er et tilbud for de som har fått eller er i fare for å få en livsstilsykdom og som er motivert for å gjøre en endring i hverdagen. Man kan henvises gjennom NAV, fastlegen eller ta kontakt selv.

Hverdagsrehabilitering
Hverdagsrehabilitering representerer en ny tenkemåte i helse- og omsorgstjenestene. Istedenfor å tilby brukere med funksjonssvikt kompenserende og passiviserende tiltak, får de et rehabiliteringstilbud med mål om bedre mestring av dagligdagse gjøremål, med utgangspunkt i hva som er viktig for den enkelte. Fra 2018 har kommunen også fått tilskudd fra Fylkesmannen til flere stillinger for å gi et tilbud for dem som har behov for mer spesialisert rehabilitering i hjemmet.

Trimgruppe for mennesker som har eller har hatt kreft
Lavterskeltilbud for å komme i gang med fysisk aktivitet, på Halden helsehus tirsdager kl.12.30. Fra og med uke 17 2020 flyttes gruppen til tidligere Karrestad sykehjem


Henvisningsrutiner:
For å ta et vurderingsbesøk eller starte en behandlingsserie, ønsker vi en skriftlig henvisning.


 Kontakt

 

Opprettet: 25.05.2011 09:30

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar