Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Aktivitet og mestring

Karine Engebretsen Endret:29.05.2019 07:48 Emneord (los) Aktivitet og mestring
Aktivitet og mestring.jpg

Området omfatter tjenester som habilitering og rehabilitering, samt arbeid og aktivitet.

Hele området har fokus på mestring, selvstendiggjøring, aktivitet og deltagelse.


  • - Ergoterapitjenesten
  • - Fysioterapitjenesten, kommunal
  • - Privatpraktiserende fysioterapeuter
  • - Fagkontakt syn og hørsel
  • - Demenskoordinator
  • - Kreftkoordinator
  • - Frisklivsentral
  • - Hjelpemiddellageret

 Vi kan gi tilbud til barn, ungdom, voksne og eldre.
Vi har et utstrakt tverrfaglig samarbeid med andre deler av kommunehelsetjenesten, samt et tverretatlig samarbeid med andre deler av kommunen.
Vi samarbeider også med andre instanser som NAV Hjelpemiddelsentral Østfold, Habiliteringstjenesten, Sykehuset Østfold, m.fl.
 

Hvor finner jeg svar?

I menyen til venstre finner du informasjon om kommunens tilbud innen helse og omsorg. I menyen til høyre finner du kontaktinformasjon og relevante skjemaer.

Hvem har ansvaret?

I Halden kommune er dette arbeidet organisert i Kommunalavdeling helse og omsorg som ledes av kommunalsjef Veronica Aam. Områdeleder for Aktivitet og mestring er Ann-Sofi Næss

Kontaktinformasjon

Er det noe vi kan hjelpe deg med, er du velkommen til å ta kontakt. Kontaktinfo finner du her

Områdeleder: Ann-Sofie Næss
Postadresse: Kjærlighetsstien 28, 1781 HALDEN
Telefon: 69172525, Mobil: 93244064 Tjenestetilbud

 

Opprettet: 27.04.2016 09:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar