Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

4.avdeling - Lindrende enhet

Lisa Gustavsen Endret:26.06.2020 13:48 Emneord (los) Helse og omsorg, Sykehjem, Helsehuset

Dette er en avdeling som i tillegg til god allmenn omsorgsfunksjon, har økt kompetanse på lindrende pleie for alvorlig syke og døende. 

Lindrende enhet og langtidsplasser er lokalisert i 4. etasje på Halden Helsehus på Stangeberget med
utsikt over byen. Avdelingen har 8 senger fordelt på 6 senger til palliativ/lindrende behandling og 2 senger for
langtidspasienter. Avdelingen har god sykepleiedekning, motiverte og faglig engasjerte medarbeidere og et trivelig
arbeidsmiljø. Det er fast ansatt lege tilknyttet avdelingen som sikrer legetjenester av god kvalitet med kontinuitet og tett
oppfølging av pasientene. Legen er en del av institusjonslegeteamet i kommunen med 5 fast ansatte leger i fulle
stillinger. Tid til etikkrefleksjon er prioritert som et viktig ledd i kollegastøtte og fagutvikling. Vi samarbeider tett med
kreftkoordinator, pasientkoordinator, hjemmesykepleien og de andre avdelingene på Helsehuset.


Lindrende enhet: På 4. avdeling er det satt av rom for pasienter i den siste fasen i livet. Med stort fokus på smertelindring og sorgarbeid har avdelingen opparbeidet en kompetanse på lindrende pleie. 

Hvor finner jeg svar?

I menyen til venstre finner du informasjon om kommunens tilbud innen helse og omsorg. I menyen til høyre finner du kontaktinformasjon og relevante skjemaer. 

Hvem har ansvaret?

I Halden kommune er dette arbeidet organisert i Kommunalavdeling helse og omsorg som ledes av kommunalsjef Veronica Aam. Enhetsleder for Helsehuset er Solfrid Ramdal, solfrid.ramdal@halden.kommune.no

Anna Lena Skogsrud.jpg
Avdelingsleder er Anna Lena Skogsrud,
anna.skogsrud@halden.kommune.no


Kontaktinformasjon

Er det noe vi kan hjelpe deg med, er du velkommen til å ta kontakt. 

Kontaktinfo. til avdelingen er 48865667

 
4.avdeling halden sykehjemutsikten fra 4.avd

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

Opprettet: 10.01.2011 14:07

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar