Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Lindrende enhet

Lisa Gustavsen Endret:28.01.2017 16:10 Emneord (los) Helsehuset, Helse og omsorg

Lindrende enhets logo forglemmegeiLindrende enhet på Halden helsehus tilbyr omsorg, pleie og lindrende behandling til kronisk syke kreftpasienter, pasienter med annen alvorlig lidelse og til pasienter i livets sluttfase.

 

Lindrende enhet skal sørge for å

  • Sikre trygghet, forutsigbarhet og respekt.
  • Gi god symptomlindring, støtte, hjelp og veiledning til pasienten og hans pårørende.
  • Gi helhetlig omsorg i et tverrfaglig miljø. Teamet består av lege, sykepleiere, sykepleiere med spesialutdanning, hjelpepleiere, ergoterapeut, fysioterapeut og diakon.
  • Med utgangspunkt i den enkelte pasients behov bidra til at livet oppleves så rikt og meningsfylt som mulig, til tross for alvorlig sykdom.
  • Tilby avlastningsopphold for pasienter med alvorlig kronisk sykdom og støtte til deres pårørende. Gi helhetlig omsorg i et tverrfaglig miljø. Teamet består av lege, syke-pleiere, sykepleiere med spesialutdanning, hjelpepleiere, ergoterapeut, fysioterapeut og diakon

Lindrende enhet setter helheten for familien høyt

  • Alvorlig sykdom berører hele familien og det er viktig at de nærmeste kan være sammen med pasienten så mye de ønsker. Derfor har vi ingen spesiell visittid og det er mulig å overnatte i avdelingen.
  • Det finnes et samtalerom i stille og rolige omgivelser.
  • Det er også et pårørenderom med mulighet for overnatting og en lekekrok for de minste. Her kan pårørende se film, lese, høre på musikk eller bare hvile seg.
  • Personalet er opptatt av å være tilgjengelig for de nærmeste og å kunne gi støtte og være samtalepartnere i en vanskelig situasjon.

 
Lindrende enhet skal sikre trygghet, forutsigbarhet og respekt.
Gi god symptomlindring, støtte, hjelp og veiledning til pasienten og hans nærmeste. 

Pårørenderom.jpg Samtalerom.jpg
Samtalerommet og pårørenderommet.

 Lindrende enhet

Lindrende enhet
ligger i 4.etasje på Halden helsehus

Enheten har seks
enerom med flott
utsikt over byen
og Fredriksten
festning.
Alle rom har eget
bad, TV, kjøleskap
og er koselig
innredet.

Inntakskriteriene
for disse plassene
er pasienter med langtkommen
uhelbredelig sykdom
og kort forventet
levetid.

Det er inntaks-
teamet i kommunen, fastlege og
koordinator som
 i samarbeid er
ansvarlige for
innleggelse til
Lindrende enhet.

 

Opprettet: 29.11.2010 13:23

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar