Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Prosedyrer

Lisa Gustavsen Endret:20.02.2017 08:18 Emneord (los) Behandlende tjenester, Helsehuset
Kap. 00
Benevnelse​ Dokumentnr.​
Innholdsfortegnelse ​ SYK Inter 0001​
Distribusjonsliste​ SYK Inter 0002​
Sjekkliste for gjennomgang av kvalitetshåndbok ​
Forord og målsetting 
  
 
Kap. 01 Samhandling 
 
Benevnelse​​ Dokumentnr.​​
Samhandlingsavtale med SØ ​ SYK Inter 0101​
Samarbeidsavtale med Aremark kommune ​
Samhandling med pasientkoordinator   ​
Pasienter som kan legges inn på intermediæropphold  ​ SYK Inter 0104​
Fastlege og legevaktslegens ansvar ved innleggelse ​ SYK Inter 0105​
- Sjekkliste ​ SYK Inter 0105a​
Koordinators rolle på intermediæravdeling ​ SYK Inter 0106​
Samhandling med legevaktstjenesten ​ SYK Inter 0107​
Kontaktinformasjon, fastlegene ​ SYK Inter 0108​
Kontaktinformasjon, samhandlingspartnere ​ SYK Inter 0109​
Informasjon til fastlegene ​ SYK Inter 0110
 
      
Kap. 02 Pasientrelaterte prosedyrer 

 
​Benevnelse Dokumentnr.​
Innkomst av pasient til intermediæravdeling ​ SYK Inter 0201
 - Skjema for personalia ​ SYK Inter 0201a​
 - Bistand til legemiddelhåndtering 
Sykehjemslegens funksjon og rolle ​ SYK Inter 0202  ​
  - Rutine for journalføring for leger i Gerica
SYK Inter 0202a
Rutiner for bruk av Mews ​ SYK Inter 0203​
  - Mews skjema
SYK Inter 0203a​
Behandlingsprosedyre, Urinveisinfeksjon​ SYK Inter 0204​
Behandlingsprosedyre, Kols ​ SYK Inter 0205​
Behandlingsprosedyre, Pneumoni ​ SYK Inter 0206​
Behandlingsprosedyre, Akutt gastroenteritt ​ SYK Inter 0207​
Behandlingsprosedyre, Hud og bløtdelsinfeksjoner ​ SYK Inter 0208​
Behandlingsprosedyre, Smerte ​ SYK Inter 0209​
Behandlingsprosedyre, Obstipasjon ​ SYK Inter 0210​
Behandlingsprosedyre, Dehydrering og ernæringssvikt ​ SYK Inter 0211​
Akutt prosedyrer, Alvorlig hyperglykemi ​ SYK Inter 0212​
Akutt prosedyre, Hypoglykemi ​ SYK Inter 0213​
Akutt prosedyre, Anafylaksi ​ SYK Inter 0214​
Akutt prosedyre, Astmaanfall ​
Akutt prosedyre, Respirasjonssvikt ​ SYK Inter 0216​
Akuttprosedyre, Kramper ​ SYK Inter 0217​
Akuttprosedyre, Hematemese ​ SYK Inter 0218​
Akutt prosedyre, Lungeødem ​ SYK Inter 0219​
Utskrivelse av pasient ved intermediæravdeling ​ SYK Inter 0220​
​Behandling elektrolytt-forstyrrelser ​SYK Inter 0221
​Prosedyre ved hjerte\lunge-redning minus (HLR-minus) SYK Inter 0222
​Prosedyre ved urinprøvetaking og forebygging av UVI hos pasienter på sykehjem
​SYK Inter 0223
     
Kap. 03 Personalets ansvar 
 
Benevnelse​ Dokumentnr.​
Avdelingsleders funksjon og rolle ​ SYK Inter 0301​
Koordinators funksjon og rolle​ SYK Inter 0302​
Ansvarlig sykepleier ​ SYK Inter 0303​
Fagstilling ved intermediæravdeling ​ SYK Inter 0304​
Sykepleier, funksjon og rolle ​ SYK Inter 0305​
Hjelpepleier, funksjon og rolle ​ SYK Inter 0306​
Sykehjemsoverlege, funksjon og rolle ​ SYK Inter 0307​
Sykehjemslege, funksjon og rolle ​ SYK Inter 0308​
Ansatte med fagansvar ​ SYK Inter 0309​
Ansatte med meransvar ​ SYK Inter 0310​
Opplæring av nyansatte ​ SYK Inter 0311​
 - Kompetanseskjema: spl.faglige tekniske prosedyrer ​ SYK Inter 0311a​
 - Kompetanseskjema: Dokumentasjon  SYK Inter 0311b​
 - Kompetanseskjema: Prøver og undersøkelser ​ SYK Inter 0311c​
 - Kompetanseskjema: elektromedisinsk utstyr
 
   
Kap. 04  Organisering  
 
​Benevnelse Dokumentnr.​
Stille rapport       ​
Vekting av inneliggende pasienter                            ​ SYK Inter 0402​
  - Skjema for vekting
 
  
Kap. 05 Måleindikatorer   
 
​Benevnelse Dokumentnr. ​
Statistikk ​ SYK Inter 0501​
Skjema for registrering av statistikk                    
SYK Inter 0501a​
Evalueringsskjema til pasient ​
Evalueringsskjema til lege​
 
  
  
 
Opprettet: 04.12.2012 09:33

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar