Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Boligstandard og gjennomstrømming

Lisa Gustavsen Endret:28.01.2020 11:30
​Hensikt
​Samarbeid
​Finansiering
​Start
​Slutt-
tidspunkt
​Kontaktperson
​Gjennomgå bruken av kommunalt disponerte leiligheter og leiligheter hvor Nav gir depositumsgaranti
​Samarbeid mellom Koordinerende Fellestjeneste og Nav
​Fylkesmannen i Østfold gjennom ordningen «Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontor»
​Januar 2018
​Prosjekt pågår
​Nina Andreassen Nav Halden

Inge Larsen Koordinerende Fellestjeneste


Bakgrunn:
Prosjektet er et resultat av kunnskapen kommunen har fått gjennom prosjektet «En dør inn» og utfordringene man ser i tilknytning til kommunale utleieboliger, samt Nav sine erfaringer med bosetting av flyktninger og tildeling av nødboliger.

Hensikt/mål:
Målsetningen er for det første å undersøke alle aspekter som påvirker leieforhold, boligstandard og gjennomstrømming i kommunalt disponerte boliger – inklusiv nødboliger og boliger Nav gir depositumsgaranti til. Tiltaket er koblet sammen med ressursene i «En dør inn» og Nav er en sentral aktør. For å få gjennomføringskraft i dette tiltaket har Nav og kommunen fått midler tilsvarende en stilling for å sette fokus på forvaltning, rutiner, kontrakter og arbeidsmetoder som kan sikre en tilfredsstillende kvalitet på boliger og leiligheter Nav og kommunen tildeler og formidler. Får man økt gjennomstrømming i kommunale boliger og nødboligene, vil dette fortløpende påvirke muligheter og løsninger man har til rådighet.

Et annet viktig fokusområde er boligløsninger og håndtering av boforhold for flyktninger, noe som har mange sammenfallende problemstillinger med den første målsetningen. Her vil det i midlertidig være større fokus på standard, men også hvilke tiltak som skal til for at beboeren mestrer boforholdet.


Opprettet: 12.11.2018 10:43

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar