Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ernæring - Mer enn bare mat og drikke

Lisa Gustavsen Endret:07.05.2019 08:24 Emneord (los) Prosjekter, Helse og omsorg


Hensikt
Samarbeid FinansieringOppstartstidspunktSlutt-tidspunktKontaktperson
Sikre god ernæringspraksis gjennom kvalitetssikring med mål om best mulig oppfølging av pasient/bruker.

Samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Østfold

 

 

Egeninnsats + samarbeidsmidler fra Høgskolen i ØstfoldJanuar 2016

Februar 2018

Lagt ut i drift.

Rita Labori
rita.labori@halden.kommune.no


Bakgrunn:

IS 2336 «Forprosjekt innen kvalitetsindikatorer for ernæring og legemiddelsgjennomgang», viser at det foreligger informasjon relatert til ernæring dagens kommunale elektroniske pasientjournalsystem, men at informasjonen er ustrukturert, ikke standardisert.

 

vegetables-1085063_1920.jpgHensikt/mål:

Kommunalavdeling Helse og omsorg, Halden, ønsker å sette utfordringene på dagsorden gjennom prosjekt «Ernæring – mer enn bare mat og drikke». Prosjektet skal bidra til en kvalitetssikring med mål om best mulig oppfølging av tjenestemottaker. Prosjektet tar utgangspunkt i nasjonale retningslinjer hvor kartlegging av ernæringsstatus, vurdering av ernæringsmessig risiko og planlegging av tiltak er vurdert som vesentlig i arbeidet med å forebygge og behandle underernæring blant mottakere av helse- og omsorgstjenester.

Prosjektet skal sikre god ernæringspraksis gjennom dokumentasjon om tjenestemottakers ernæringssituasjon og iverksette tiltak. Det legges stor vekt på forsvarlig informasjonsutveksling mellom ulike omsorgsledd ved samhandling om pasienten/brukeren. Tjenestemottakere skal vurderes for ernæringsmessig risiko ved innleggelse/vedtak og deretter månedlig, eller etter annet faglig begrunnet individuell opplegg.

Kompetanseheving, kvalitetssikring og systematikk er tre stikkord som karakteriserer dette prosjekt

 

Samarbeidspartnere: Høgskolen i Østfold

 

Søknad midlerSøknadsskjema samarbeidsmidler Kommune og HiØ-2016 Ernæring.pdf

Kartlegging: Kartlegging av ernæring - mer enn mat og drikke 15.02.16.pdf

Sluttrapport: Sluttrapport Prosjekt Kartlegging av ernæring 14.07.17.pdf

Brosjyre: Ernæring brosjyre.pdf

Opprettet: 29.12.2017 10:20

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar