Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Helsefagarbeider plusskompetanse

Lisa Gustavsen Endret:28.01.2020 12:18
​Hensikt
​Samarbeid
​Finansiering
​Start
​Slutt-
tidspunkt
​Kontaktperson
Kompetanseheving for helsefag-arbeidere for å ivareta det økende behov for helse-tjenester i kommunen. Med økt kompetanse styrke muligheter for å  identifisere sykdom hos pasientene på et tidlig tidspunkt og om mulig forhindre en innleggelse i sykehus.
Vi samarbeider med fagskolen i Østfold, laboratoriet SØ avdeling Halden, avdelingslederne og sykepleiere  i Hjemmebaserte tjenester
​Søke midler fra Fylkesmannen i Oslo og Viken
​Oppstart våren 2019
​Planlagt å strekke seg over en treårsperiode
​Heidi Nygaard Wang, 
fag og kvalitetsrådgiver
Halden kommune

Heidinygaard.wang@halden.kommune.no


Bakgrunn for prosjektet:
Vi vil i Norge mangle 28 000 sykepleiere hvis ikke kapasiteten økes. Her er vi avhengig av variabler som innvandring, utvikling av helsetjenestene (effekt av forebyggende helsearbeid) nyvinninger innen behandling, kronikere og eldres bruk av egne ressurser, frivillige, pårørende osv.
Det vil være 3,5 yrkesaktiv per 67-åring og eldre i 2030 mot 4,7 i år 2000.(Velferdsteknologi helsedirektoratet)
Vi tenker oppgaveglidning for å avhjelpe sykepleiemangelen i enhet Hjemmebaserte tjenester. Derfor ønsker vi å sende helsefagarbeidere på opplæring og kurs for å øke deres kompetanse via Fagskolen i Østfold.

Mål
Kompetanseheving for helsefagarbeidere for å ivareta det økende behov for helsetjenester i kommunen, og med økt kompetanse styrke muligheten for å  identifisere sykdom hos pasientene på et tidlig tidspunkt. Dette kan forhindre en innleggelse i sykehus.


Opprettet: 28.01.2020 11:24

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar