Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Hjelp til selvhjelp

Karine Engebretsen Endret:07.05.2019 08:24 Emneord (los) Prosjekter, Helse og omsorg

HensiktSamarbeid FinansieringOppstartstidspunktSlutt-tidspunktKontaktperson
Å kunne bidra til mer samhandling på tvers i kommunalavdeling helse – og omsorg i Halden kommune og mellom kommunen og Høgskolen i Østfold.

Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold (HIØ) og Halden kommune

 

FOUmidler i 2016Januar 2016

2017

Lagt ut i drift.

Beate Andersen, Avdelingsleder Intermediær/korttid

Beate.andersen@halden.kommune.no

 


Hensikt/mål

Målet med prosjektet var å bidra til mer og bedre samhandling mellom HIØ og Halden kommune, og mellom ulike tjenestenivåer i kommunen. Prosjektet ønsket og bidra til kompetanseutvikling ved en intervensjonsavdeling, ved tilbud om kurs, refleksjonsgrupper og telefonisk rådgivningstjeneste. Tilbudet hadde til hensikt å bidra til opplevelse av økt tjenestekvalitet både for tjenestemottakere, deres pårørende og de ansatte.


Prosjektgruppen har bestått av: 

Beate Andersen, Avdelingsleder Intermediær/korttid (leder av prosjektgruppen)
Heidi Karlsen, Fag – og kvalitetsrådgiver
Egil Bekkhus, Førstelektor HIØ
Marit Nyseth, Avdelingsleder Vaterland/Hagegata omsorgsboliger
Kari Mette Borge, Fagsykepleier Vaterland/Hagegata omsorgsboliger
Renate Olsen, koordinator Intermediær/korttid 


Sluttrapport Hjelp til selvhjelp.pdf

 

Opprettet: 25.09.2017 13:31

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar