Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Hverdagsrehabilitering

Lisa Gustavsen Endret:07.05.2019 08:25 Emneord (los) Prosjekter, Helse og omsorg
HensiktSamarbeid FinansieringOppstarts-
tidspunkt
Slutt-tidspunktKontaktperson
Hverdagsrehabilitering er brukerstyrt og tar utgangspunkt i brukerens egne ressurser, ønsker og mål.

 

Post i budsjett
2015I drift fra februar 2017Ann Sofie Th. Næss ann.sofie.naess@halden.kommune.no


Bakgrunn

Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet: Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå? Hverdagsrehabilitering er brukerstyrt og tar utgangspunkt i brukerens egne ressurser, ønsker og mål. Det er viktig å muliggjøre aktivitet og samfunnsdeltakelse for hver enkelt, slik at de opplever økt livskvalitet og at de legger «mer liv til årene» ikke bare «flere år til livet». Det er viktig å ha tydelige målgrupper, der brukerne er motiverte, kan ta instruksjon og kan nyttiggjøre seg treningen. God dialog med brukere og pårørende er helt essensielt.


Hensikt/mål

hverdagsreh.pngNår en bruker får økt mestringsevne, medfører det redusert behov for hjemmetjenester og utsettelse av behov for institusjonsplass. Det vil gi en kvalitativt bedre tjeneste til brukeren, samtidig som det vil kunne gi en økonomisk effekt på sikt. Hverdagsrehabilitering som arbeidsmetode har fokus på tidlig, intensiv, tidsavgrenset og tverrfaglig innsats. Man må forvente at det blir en økonomisk «pukkeleffekt» ved oppstart, da det tar lenger tid å trene brukerne i stedet for å gi de passive tjenester.


Hverdagsrehabilitering skal bidra til endring i de tradisjonelle helse- og omsorgstjenestene, der det aller viktigste er økt mestring og livskvalitet hos brukerne. Ved å redusere behovet for hjemmetjenester, samt utsettelse av heldøgnsomsorg, vil man også oppnå en positiv, økonomisk effekt.


Hverdagsrehabilitering.pdf

Prosjektplan Hverdagsrehabilitering.pdf

Opprettet: 26.03.2018 13:29

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar