Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kvalitet i sykehjem for pasienter med demens – utvikling av et kartleggingsverktøy

Lisa Gustavsen Endret:07.05.2019 08:25
​Hensikt
​Samarbeid
​Finansiering
​Oppstart
​Slutt-
tidspunkt
​Kontaktperson
Utvikle et kartleggingsverktøy/
spørreskjema som kan brukes for å undersøke hvilke tjenestetilbud som anses å være viktige for personer med demens, samt kartlegge deres opplevelse av kvalitet i sykehjem

​Høgskolen i 
Østfold
​FoU HiØ -
samarbeidsmidler
​Høst 2014
​Vår 2015
​Anita Hammerstad
anita.hammerstad@halden.kommune.no

Trine Bang
trine.bang@halden.kommune.noBakgrunn:
Det er en kjent sak at ikke alle grupper pasienter blir involvert når kvaliteten på helsetjenestene skal evalueres (Crow et al. 2002). Flere pasienter vurderes som for syke fysisk eller psykisk, eller at de har redusert samtykkekompetanse. I sykehjem øker antallet av de eldste eldre, og andelen med demens. Det betyr at andelen som kan gi tilbakemelding på tjenestekvaliteten er i fare for å reduseres ytterligere, og at de som står for den største andelen av mottatte tjenester, ikke blir hørt.

Hensikt:
Hovedhensikten med dette prosjektet, er å utvikle et standardisert kartleggingsverktøy / spørreskjema for å få kunnskap om hva som er viktig for mennesker med demens. Dermed kan kvalitetsutviklingsarbeidet ta utgangspunkt i også disse pasientenes ønsker og behov.

Med utgangspunkt i resultatene fra samarbeidprosjektet fra 2013/14 ønsker vi å videreutvikle spørreskjema KUPP

Prosjektets målsetting er å:

1. Utvikle et kartleggingsverktøy som resulterer i at vi får kunnskap om hva som er viktig for pasienter med demens i sykehjem.

2. Bringe kunnskapen som fremkommer inn i undervisningen i høgskolen og i praksisstudiene.

3. Standardisere kartleggingsverktøyet slik at det har overføringsverdi til sykehjem i Norge.

Samarbeidspartnere: Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag v/ Ann Karin Helgesen, førsteamanuensis og Vigdis Abrahamsen Grøndahl


Opprettet: 06.11.2018 08:00

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar