Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Lavterskeltilbud for rusavhengige

Lisa Gustavsen Endret:07.05.2019 08:49
​Hensikt
​Samarbeid
​Finansiering
​Oppstart
​Slutttidspunkt
​Kontaktperson
Lett tilgjengelig bredt tilbud til rusavhengige personer uten formell søknadsprosess

​Fylkesmannen i Østfold
​Fylkesmannen i Østfold
​Oktober 2017
​Desember 2017
​Marit Skauge Johnsen
marit.skaugejohnsen@halden.kommune.no


Bakgrunn:
Sentrale utfordringer innen rustjenesten antas å være manglende møteplasser og manglende arbeids- og aktivitetstilbud hvor man kan fange opp brukergruppen.

Hensikt/mål:
Stedet skal være et lett tilgjengelig tilbud uten en formell søknadsprosess. Her skal de kunne få en kopp kaffe eller te. Her kan tilbys samtaler/råd/veiledning og informasjon om kjente problemområder knyttet til rusavhengighet og psykisk helse, samt andre relevante tjenester og tilbud. I tillegg finnes tilgang til PC, treningsrom, kjøkken og hobbyaktiviteter.

Lavterskeltilbudet har tilgang til toalett/dusj og klesvaskemulighet.

Det stilles ikke krav om rusfrihet.

Samarbeidspartnere: Fylkesmannen i Østfold
Opprettet: 05.11.2018 14:28

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar