Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Livets siste dager - plan for lindring i livets sluttfase

Lisa Gustavsen Endret:07.05.2019 08:50 Emneord (los) Prosjekter, Helse og omsorg

Hensikt

Samarbeid

Finansiering

Oppstartstidspunkt

Slutt-tidspunkt

Kontaktperson

Bruk av planen skal sikre en felles ramme og struktur for behandling, pleie og omsorg i sluttfasen av livet for beboere i omsorgs-boliger og i hjemmet​

Når hjemmesyke-pleien og omsorgsboligene innfører bruken av «Livets siste dager» er det i tett samarbeid med Haldens fastleger

Egeninnsats

Våren 2018

2018

Prosjektleder Heidi Nygaard Wang

heidinygaard.wang@halden.kommune.no
Bakgrunn
Bruk av planen skal sikre en felles ramme og struktur for behandling, pleie og omsorg i sluttfasen av livet. Bruk av «Livets siste dager» forutsetter at alle faggrupper som gir behandling, pleie og omsorg til døende pasienter og deres pårørende har god forståelse for lindrende behandling.

Hensikt/mål
​Undervisningen er første skritt før avdelingene skal innføre arbeidsverktøyet «Livets siste dager». «Livets siste dager» er et hjelpemiddel for personalet, og ingen erstatning for deres kompetanse og kliniske vurderingsevne. Det er viktig at de ansatte føler trygghet og mestringsfølelse i pleien av døende pasienter. Undervisningen gir ansatte nyttige verktøy i palliasjon og symptomlindring. Det åndelige perspektivet, smertebehandling og etikk er viktige temaer som blir viet ekstra oppmerksomhet

Samarbeidspartnere: Fastleger

Heidi-N-Wang.png
Prosjektleder 
Heidi Nygaard Wang

Opprettet: 12.10.2018 13:06

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar