Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

ROPIT, Integrerte tjenester til mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser

Lisa Gustavsen Endret:07.05.2019 08:51
​Hensikt
​Samarbeid
​Finansiering
​Oppstart
​Slutt-
tidspunkt
​Kontaktperson
Studier av tjenestetilbudet for pasientgruppen
(mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser) i tre
kommuner og i spesialisttjenesten

​Professor Helge Ramsdal (prosjektleder), Forskningsråd «Samordning i helse- og velferdstjenesten»
​Norges Forskningsråd
​01.01.18
​Planlagt desember 2022
​Marit Skauge Johnsen
marit.skaugejohnsen@halden.kommune.no


Bakgrunn:
Fagmiljøet tilknyttet master i samordning av helse- og velferdstjenester, tidligere master i tverrfaglig samarbeid, ønsker å få til et forskningsprosjekt om helhetlige tjenester til personer med ROP-lidelser, i samarbeid med praksisfeltet. I den anledningen tok Høgskolen i Østfold kontakt med Halden kommune, Enhet rus og psykisk helse.

Hensikt/mål:
Hovedmålet med prosjektet er å analysere hvilke faktorer som fremmer organisering av integrerte tjenester til mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser – såkalte ROP-pasienter. Dette er en av de mest sårbare gruppene som helse- og velferdssektoren arbeider med, og både i

Norge og internasjonalt er det erkjent at det er store utfordringer med å skape helhetlige og integrerte tilbud for denne gruppen. Analyser av dette skal gjøres gjennom studier av tjenestetilbudet for pasientgruppen i tre kommuner og i spesialisttjenestene. Halden er en av kommunene.

Samarbeidspartnere:
Ansvarlige for gjennomføring av prosjektet er en forskergruppe knyttet til Forskningsråd «Samordning i helse- og velferdstjenesten», innenfor rammen av HIØ’s satsingsområde «Arbeidslivs-, profesjons- og tjenesteforskning». Professor Helge Ramsdal er prosjektleder.

Prosjektet skal gjennomføres i løpet av en 4-årsperiode med oppstart 1.1. 2018, og har en økonomisk ramme på ca. 15 mill. kr., hvorav ca. 11.5 mill. kr. er bevilget fra Norges Forskningsråd.

SamarbeidsavtaleSamarbeidsavtale ROPIT.pdfOpprettet: 06.11.2018 08:39

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar