Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Virtuell korttidsavdeling

Lisa Gustavsen Endret:07.05.2019 08:51
​Hensikt
​Samarbeid
​Finansiering
​Oppstart
​Slutt-
tidspunkt
​Kontaktperson
​Tett oppfølging av pasienter som skrives tidlig ut til hjemmet gjennom velferdsteknologi og digital samhandling
​FOU samarbeid; NCE, eSmart systems og HIØ, Nordic Media Lab, SØ
​Regionalt Partnerskapsfond Fylkesmannen i Østfold Egeninnsats
​9.3.2016. Inngåelse av konsortiumavtale /FOU- samarbeid
​Desember 2017
​Gina Anette Brekke Gina.anette.brekke@halden.kommune.no


Film om Virtuell korttidsavdeling: https://vimeo.com/233050280?ref=em-share


Bakgrunn:
Med bakgrunn i samhandlingsreformens intensjoner, skrives pasienter tidligere ut fra spesialisthelsetjenesten, og kommunene får økt ansvar for behandling og oppfølging. Med økte demografiske utfordringer og flere eldre- vil behovet for å løse oppgavene kreve omstilling og tjenesteinnovasjon. Velferdsteknologi og digitalisering er viktige virkemidler

Hensikt:
Virtuell korttidsavdeling er en måte å organisere tjenester til hjemmeboende pasienter som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten, men som trenger tett oppfølging den første tiden. Målet er at pasientene skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Avdelingen skal være et alternativ til innleggelse i korttidsplasser som det er knapphet på. Tilbudet hjemme skal oppleves like trygt- og bedre- for pasienter og pårørende.

Samarbeidspartnere: FOU samarbeid; NCE, eSmart, HIØ , Nordic Media Lab,SØ

Opprettet: 06.11.2018 08:17

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar