Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Hjemmesykepleie

Karine Engebretsen Endret:18.10.2018 13:05 Emneord (los) Hjemmesykepleie, Hjemmetjenester

Seng.jpg

Under enheten Hjemmesykepleie finner du:

- Hjemmesykepleie
- Praktisk bistand/hjemmehjelp

Hjemmesykepleie (personrettet hjelp) er en døgnkontinuerlig tjeneste som gir pleie, omsorg og veiledning til hjemmeboende syke og funksjonshemmede.

Praktisk bistand/hjemmehjelp er hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen. Det blir foretatt et hjemmebesøk med kartlegging av søkerens behov, før vedtak gjøres. Tjenestene tildeles etter individuell vurdering av behovet ut fra gitte kriterier. Tjenestene tildeles for en tidsbegrenset periode.
 
Intensjonen med hjemmebaserte tjenester er å yte hjelp slik at alle som vil kan klare å være hjemme.
Distriktene i hjemmebaserte tjenester er samlokalisert i Osbekkgata 4

Hvor finner jeg svar?

I menyen til venstre finner du informasjon om kommunens tilbud innen helse og omsorg. I menyen til høyre finner du kontaktinformasjon og relevante skjemaer. 

Hvem har ansvaret?

I Halden kommune er dette arbeidet organisert i Kommunalavdeling helse og omsorg som ledes av kommunalsjef Veronica Aam. Enhetsleder for hjemmesykepleien er Marianne Horgen marianne.horgen@halden.kommune.no

Er det noe vi kan hjelpe deg med, er du velkommen til å ta kontakt. Kontaktinfo finner du her


 
 
Avdelingsledere:
Sentrum
Christina Sætermo Vikran
Tlf: 69 17 47 47
Idd  
Anita Fagerlie
Tlf: 69 17 49 48
Rokke
Kari Beate Engen Gulbrandsen
Tlf: 69 17 49 39
Berg
Synnøve Myrvang
Tlf: 69 17 46 07
​Hjemmehjelpstjenesten
Anne Andreassen
Tlf 69 17 45 15
 

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 27.04.2016 09:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar